Restaurálták a nagykárolyi Cimball-képet

0
1074

Joann Cimball jelentős barokk festő volt, aki a Károlyi grófi család felkérésére több szatmári egyházmegyés templom számára készített fő- és mellékoltárképeket. Így büszkélkedhet a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templom is több, Cimball kézjegyével ellátott mellékoltár képpel, amelyből a Nepomuki Szent Jánost ábrázolót korábban, a Páduai Szent Antalt és Assisi Szent Ferencet központi alakokként hordozó, egyébként tízalakos képet pedig most újították fel az egyházmegyei restaurátorműhelyben.

Ahogy Puskás Éva és Sulyok László restaurátoroktól megtudtuk, az 1778-ban festett kép javítása, felújítása több okból is indokolttá vált. Egyrészt az idők során besötétedett, berepedezett, helyenként ki-kilyukadt, de a távolabbi múltban történt a hozzá nem értő beavatkozások is sokat rontottak a festmény minőségén. Így az egyik helyen gyertyával történt kiégetést, lyukat egyszerűen beglettelték és ráfestettek más árnyalatú és oda nem való festékkel – ez az idők során feldomborodott. A vásznat megduplázták, a hibákat kijavították és úgy helyezték fel a konszolidált feszítőkeretre a teljesen felfrissített képet, amely tehát készen várja, hogy hazavigyék. A hívek karácsonykor akár már gyönyörködhetnek benne.

A két említett Cimball-mellékoltár-kép restaurálása után hamarosan a harmadikat is a restaurátorműhelybe hozzák, valamint egy Immaculata-képet is a Kalazanci Szent József-templomból, ezek remélhetőleg húsvétig elkészülnek és visszakerülnek.

Kép és szöveg: Józsa János

MEGOSZTÁS