A Szent Katalin-telepi templom búcsúját ülték

0
1415

A Csodásérmű Boldogasszony ünnepén, november 27-én tartották a Katalin-telepi templom búcsúját. A szertartás főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, a szónok Reszler Mihály máramarosszigeti főesperes volt.

Kedden este Vass Csaba Katalin-telepi plébános, lazarista szerzetes üdvözölte a megjelenteket, örömét fejezve ki, hogy együtt ünnepelnek, köszöntik az égi édesanyát. Azt kívánta: legyen nyitott a szívünk, hogy a Szűzanya közelebb vezessen minket az ő Szent Fiához, Krisztushoz.

A tanítványok hittek Krisztusban, a kérdés pedig az, hogy mi hiszünk-e abban a Krisztusban, akihez Mária akar elvezetni minket, akit ünneplünk, imádunk, dicsőítünk, és aki Mária által lépett közénk, lett a testvérünk – tette fel a kérdést prédikációjában Reszler Mihály máramarosszigeti főesperes. Ezt követően Isten anyjára irányította a jelenlévők figyelmét, kiemelve azon attribútumait, amelyeket a szentírási helyekből ismerünk. Személye, élete, kiváltságai, szeplőtelen fogantatása, szüzessége, mennybevétele mind-mind Krisztustól nyer értelmet. Minden Mária-ünnep ezért Krisztusra utal. Mária volt Krisztus első és tökéletes tanítványa, nagy vigasz tehát számunkra, hogy magunk mellett tudhatjuk, mert így minden könnyebb – hangsúlyozta a szónok.

Az áldás előtt Böcskei László megyés püspök annak gondviselésszerű fontosságát emelte ki, hogy az egyházi liturgikus év egy Mária-ünneppel zárul, és így készülhetünk az adventi szent időre. Ugyanakkor egy személyes emlékét is felidézte a csodásérmével kapcsolatban, azt tanácsolva, hogy mi is viseljük a szívünkben-lelkünkben az érmét. Akik óhajtottak, tiszteleghettek Szent Katalin ereklyéje előtt, majd a kijáratnál a ministránsok csodásérméket ajándékoztak a szeretetvendégségre invitált híveknek.

Forrás: biharinaplo.ro

MEGOSZTÁS