Kreativitás vetélkedő a hivatások éve jegyében

Versenyfelhívás

1
2579
Archív felvétel

A hivatások évében a XI. erdélyi főegyházmegyei kreativitásvetélkedő a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 12 versenykategóriában (rajz, fotó, naptár, plakát,dombormű/körplasztika, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum és a Keresztelő Szent János-plébánia / Pro Vita Cristiana Alapítvány szervezésében kerül sor, 2019. április 12–13-án.

Regisztráció

A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com e-mail-címen. A kétfordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők költségvetési tapasztalatai teszik szükségessé. 2019. február 15-ig tart az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, s a lehetséges támogatások felmérése (a regisztrálók részéről is érkezhet beazonosítható támogatás) és a pontos beosztása a kategóriáknak. Ezt követően március 15-én zárul a regisztráció megerősítése, ameddig a jelentkezők értesítést, hogy az általuk választott versenykategória pontosan milyen időpontban kerül sorra.

A versenykategóriák közül a rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, mint passzív kategóriák esetében a részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése (az alkotások beküldésének a határideje március 15.). Az irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, zene, tánc, sport, mint aktív versenykategória feltételezi a személyes jelenlétet. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály alkalmazásával: aktív versenykategóriában csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív kategóriák esetében nincs megkötés.

Programtervezet

A vetélkedő tervezett programja a következő:

2019. április 10. (szerda)
18 óra: zsűrizők és szervezők közös megbeszélése

2019. április 12. (péntek)
– versenyzők érkezése, regisztráció (Deus Providebit Tanulmányi Ház, Aula)
– délután 3-tól ünnepélyes megnyitó, vetélkedők
– este 7-től vacsora a vendégeknek
– vacsora után közös, összerázó tevékenység

2019. április 13. (szombat)
– reggeli a vendégeknek
– 9-től a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok közös találkozása
– 9,30-tól vetélkedők
– 13-tól: ebéd
– 14-től vetélkedők
– 18: díjazási ünnepség, szentmise a Keresztelő Szent János-plébániatemplomban, a szentmise után díjátadó lesz.

A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közöljük a jelentkezőkkel. A rajz, fotó, plakát, naptár, dombormű/körplasztika kategóriákban érkezett alkotásokból a szervezők időszaki kiállítást szeretnének szervezni, ennek részleteit az érintettekkel a regisztráció lezárása után egyeztetjük.

Részletes versenykiírás

Minden versenykategória célja a verseny tematikájában készülő kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket a kategóriák zsűrizését az adott területnek megfelelő szakemberek dolgozzák ki. Ezeket a részleteket együtt az esetleges felmerülő kérdésekre adott válaszokkal a szervezők a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik.

Archív felvétel

A hivatás fogalma nem szűkítődik le csak a papi vagy szerzetesi hivatásra, hanem minden hivatásként megélt tevékenységre is vonatkozik.

PASSZÍV KATEGÓRIÁK:

Rajz: Hivatások mottóval készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát/osztályt, az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a rajzokat kartonra ragasztani (azonosító adatokat felírni). A zsűri kérése: a papírra készülő rajzokhoz a versenyzők rajzpapírt használjanak, lehetőleg kerüljék a fénymásoló papír használatát. Az alkotások egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a rajzok visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: 0–II. osztály, III–V. osztály, VI–IX. osztály, X–XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Dombormű/körplasztika: Hivatások mottóval készült alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni. Minden alkotást kísérjen egy rövid leírás, amely tartalmazza a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét. Az alkotások egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak az alkotások visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: III–V. osztály, VI–IX. osztály, X–XII. osztály

Kivitelezés: egyéni.

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok alkotásai.

Fotó: A fotókat a hivatás mottó kell hogy ihlesse. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab (kb. 20 x 30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30 x 40 cm (kemény) papírlapra ragasztva kérjük, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével. A fotók egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a fotók visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a kartonra ragasztott fotókat akasztóval is ellátni.

Korcsoportok: II–V., VI–IX. és X–XII. osztályosok

Kivitelezés: egyéni.

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás, Photoshopban, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése. A plakátok egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a plakátok visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a plakátokat akasztóval ellátni.

Korcsoportok: III–V. osztály, VI–IX. osztály, X–XII. osztály

Kivitelezés: egyéni

Naptár: Egy A3/A4/A5-ös méretű naptár megtervezése a verseny témakörében. A naptárnak tartalmaznia kell az év minden hónapját, az adott hónapban található, hivatása megélése miatt szentté avatott személy képi megjelenítésével, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.)

Az esedékes időszaki kiállítás miatt kérjük a naptárakat akasztóval is ellátni. A naptárak egy része kiállításra kerül, a szervezők külön kérésre gondoskodnak a naptárak visszajuttatásáról az alkotókhoz. Az alkotásokról digitális másolat készül az online kiállítás részére.

Korcsoportok: VI–IX. és a X–XII. osztály.

Kivitelezés: egyéni

Archív felvétel

AKTÍV KATEGÓRIÁK:

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, a hivatással kapcsolatos szentírási történet vagy idézet alapján.

Korcsoportok és feladat: : II–IV. (próza, levél), V–VIII. (próza, levél, napló) és IX–XII. (próza, levél, napló, monológ)

Kivitelezés: egyéni.

Szavalat: Egy vers elszavalása a regisztráló diák és/vagy felkészítője által választott két vers közül. Minden versenyző két verssel készül, mindkét vers címét be kell küldeni a regisztráláskor, a vetélkedő során a zsűri dönti el, hogy melyik verset kéri elszavalni. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.

Korcsoportok: 0–II. osztály, III–V. osztály és VI–VIII. osztály, IX–XII. osztály

Kivitelezés: egyéni

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a vetélkedő mottója témaköréből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is.

Korcsoportok: 0–II., III–V., VI–VIII., IX–XII. osztályok

Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10–20 perc) bemutatni a hivatás megélésének egy példáját. Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, s hogy mennyire érte el a film a célját.

Korcsoportok: V–VII.; VIII–IX. és a X–XII. osztály.

Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a hivatással kapcsolatos ismert vagy egyéni szerzemény előadása.

Korcsoportok: 0–II., III–V., VI–IX., X–XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos bemutatások

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: A kategóriában külön kerülnek elbírálásra a művészeti szakos diákok előadásai.

Tánc: A hivatáshoz kapcsolódó, sajátosan erdélyi népszokások, népi játékok táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tematikus tánc formájában. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.

Korcsoportok: 0–II. osztály, III–V. osztály és VI–VIII. osztály, IX–XII. osztály

Kivitelezés: nincs megkötés

Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől.

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők négyfős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak verseny tematikájával kapcsolatos teszt-jellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdés-csomagot a regisztrálók e-mailben kapják meg

Korcsoportok: III–V.; VI–IX. és a X–XII. osztály.

Kivitelezés: 4 fős csapatok

Megjegyzés: a regisztrációkor kérjük a sajátos igényeket jelezni: hangosítás, kellék, hangszer, videoprojektor, stb.

A regisztrációs folyamat lezárásával véglegesítődik a vetélkedő programja.

A korábbi évek tapasztalata alapján javasolt forgatókönyv:

Péntek: tánc, dramatizálás, rajz, dombormű, fotó, plakát, naptár, film

Szombat: zene, szavalat,irodalom, sport