A találkozások ünnepe

Pasztorális hétvégén a gyulafehérvári kispapok és elöljáróik

0
2426

Az idei évben a gyulafehérvári papnevelő intézet elöljárói új kezdeményezése révén egy-egy csoport kispap és elöljáróik félévente két pasztorális hétvégén vesznek részt, meglátogatva a négy egyházmegye közösségeit. A program célja, hogy a kispapok találkozzanak a hívekkel és papjaikkal, megismerjék ez egyházmegyék sajátosságait, a plébániai és szerzetesközösségek életét, tevékenységeit, kihívásait.

Az idei első pasztorális hétvége alkalmából hat kispap, Diósi Dávid vicerektor és Obermájer Ervin prefektus vezetésével október 19 – 21. között a temesvári egyházmegyébe látogattak. A pasztorális út első állomása Karánsebes volt, ahol a ferences nővérekkel való találkozás után a plébániatemplomban szentmisét ünnepeltek a helyi közösséggel, majd Temes-Szlatinán a hívekkel és a fiatalokkal találkoztak.

Szombaton a temesvár-józsefvárosi plébánián tettek látogatást, ahol Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, pedagógiai szakértő előadásán vettek részt. Temesvár-Erzsébetvároson a szalvatoriánus közösség által vezetett plébánia után, az Isteni Irgalmasság Háza hospice-palliatív központban találkoztak és közösen imádkoztak a betegekkel, majd megismerkedtek a Pater Jordan hajléktalanszálló tevékenységével, azt követően pedig a szociális intézmények után a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum oktatói-nevelői tevékenységét ismerhették meg. A püspökségen Pál József-Csaba megyéspüspök fogadta a csoportot, akivel a közös beszélgetés után együtt imádkoztak a püspöki palota kápolnájában. A szombat este a városközpontban tett sétával zárult.

A temesvári egyházmegyében tett látogatás utolsó napján, vasárnap a temesvár-józsefvárosi és a temesvár-erzsébetvárosi hívekkel közösen ünnepeltek román és magyar nyelvű szentmisét, amelyek keretében a szeminaristák tanúságot tettek hivatásukról. A hazafele vezető út során az utolsó állomáshely a lugosi plébánia volt, ahol a fiatalokkal közösen végeztek esti imaórát, majd onnan élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva tértek vissza Gyulafehérvárra.

Az alábbiakban két résztvevő élményeit olvashatják:

Tartalmas hétvége után vagyunk. Lehetőség volt a kilépésre, de még inkább a találkozásra. Számomra a találkozás mindig ünnepnek számít. Az ünnep egy pont, ahol meg kell maradni, de arra is sarkall, hogy vissza kell térni a hétköznapba. Örömmel a szívemben, élményekkel tele kezdem újra a hétköznapokat.  A temesvári hospice-palliatív központban tett látogatás érintett meg leginkább. Látni az ott lévő embereket, szemlélni szenvedéseiket, s ha mondhatom így, találkozni a halállal. Látni az ott élő, tevékenykedő nővérek arcán a derű mosolyát, az általuk munkálkodó Szentlélek vigasztalását. Örökre lelkembe ivódott ez a kép. Úgy láttam őket, mint az irgalmas Atya munkatársait, akik folyamatosan ott vannak az élet és halál határmezsgyéjén. Mi általában a növekedéshez vagyunk hozzászokva, vetünk és aratunk. Ebben a központban azt láttam, hogy a magvetés nem látványosan hoz termést, Isten munkálkodik ott, csendben, a szenvedésben, egy- egy megtérésben. Így tekintve, nem csodálom a nővérek arcán csillogó derűt, mert folyamatosan találkozások szemtanúi. A találkozás pedig ünnep. (Fülöp Szabolcs, diakónus)

 

Az irgalmas szeretet útja. Megtapasztalni, érezni és látni szerzetesek, szerzetesnővérek, önkéntesek és civil emberek munkáját, elsősorban megdöbbenést és elcsodálkozást váltott ki belőlem. Vidámnak és derűsnek mutatkozott meg számomra az irgalmas Atya tekintete az elkötelezett személyek tettein és munkáján keresztül. Társadalmunkban a hátrányos helyzetben elő emberek, betegek és hajléktalanok életét kísérve, a mellettük elkötelezett személyek megértették velem, hogy a rászoruló emberek élete, valójában az irgalmas szeretet útja. Olyan út, amelyet minden egyes nap végigjárnak, hogy egy kicsivel is többet tudjanak adni azoknak, akiket szolgálnak. (Varga Loránd, V. éves kispap)

Az október 19 – 21. közötti hétvégén a temesvári egyházmegyébe látogató csoport mellett a szeminárium másodéves növendékei is pasztorális látogatáson vettek részt a Gyimes-völgyében, Kiss Endre spirituális vezetésével. A Málnási Demeter gyimesközéploki plébános meghívására ellátogató csoport pénteken a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceumban diákokkal találkozott, beszéltek hivatásukról, majd hittanórákat tartottak a az általános iskolásoknak.

Szombaton Kostelekben együtt emlékeztek a helyi közösséggel Boldog Rupert Mayerre, akinek tiszteletére minden évben szabadtéri szentmisét mutatnak be, este pedig a középloki fiataloknak tartottak ifjúsági órát. A hétvége során meglátogatták a Gyimes-völgyi plébániákat, így a gyimesbükki, hidegségi, közép- és felsőloki közösségeket. Vasárnap Gyimesközéplokon együtt ünnepelték a szépkorúakat a szentmise keretében, azt követően tértek vissza élményekkel teli hétvégjük után a papnevelő intézetbe.

Bőjte Csongor