Ideiglenes fogadalomtétel Székelyudvarhelyen

0
4139

A székelyudvarhelyi ferences templomban október 13-án a Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek jelöltje, Portik Noémi, rendi nevén Klarissza nővér két évre fogadalmat tett.

Klarissza nővér ünnepélyes szentmise keretében tette le első fogadalmát, amelyet Jakubinyi György érsek mutatott be több pap koncelebrálásával. Az erdélyi nővérközösség összegyűlt az ünnepre és együtt örült, kérve a jó Isten áldását Klarissza nővér és közösség életére. A mallersdorfi rendi központ, anyaház képviseletében jelen volt Maria Jakobe Schmid általános tartományfőnöknő, Maria Melanie Gollwitzer általános tartományfőnöknő helyettes, valamint a közösség lelki és anyagi intézője, Gottfried Dachauer szuperior.

A fogadalmat M. Jakobe Schmid általános főnöknő kezébe tette le, két évre elkötelezte magát a Mallersdorfi Nővérek Közösségében, hogy megtartja a szegénység, tisztaság és engedelmesség fogadalmát, és a szeretet cselekedetei által hirdeti az evangéliumot a szegényeknek, és hátrányos helyzetűeknek.

Jakubinyi György érsek homíliában buzdította a jelenlévőket: „Az Úr Jézus követése a szeretetnek nagyságát mutatja meg, hogy mennyi áldozatot  viszünk bele. Minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb a szeretet. Csak a szeretet számít. Kis Szent Teréz jogosan mondta, mikor olvasta a Szentírást, aki csak egy pohár hideg vizet ad a szenvedőnek, bizony nem veszti el jutalmát. Milyen egyszerű cselekedet egy pohár vizet adni valakinek. De ha szeretettel teszi, akkor ez óriási tett Isten előtt. Ezért mondta a szent, Isten előtt nincsenek nagy és kis tettek. Csak nagy és kis szeretet van, amit beleviszünk a tetteinkbe.”

Klarissza nővér hivatásáról így nyilatkozik: „A hivatásom egy folyamatosan érlelődő gyümölcs, amely az Atya napjától és a  szentségek  vizétől , a Lélek leheletétől növekszik. Gyerekkoromtól kezdve fokozatosan készített fel engem az Úr erre az életre. A szentségek felvétele, a családom nevelése, a hittanórák és a szentmisék által mindig is éreztem egy erős vágyat arra, hogy valami többet, szebbet és maradandóbbat kell alkotnom.  Ez vezetett a művészetek felé is. Az általános iskola után művészeti líceumban tanultam utána pedig ezt az egyetemen folytattam. Az egyetemi évek alatt született meg bennem a döntés a szerzetesi élet irányába, és amint végeztem, még azon a nyáron 2015. augusztus 25-én be is léptem a közösségbe. A jelöltség és posztulátus elteltével 2016. október 2-án a beöltözéssel kezdődött el a noviciátusom. A szerzetesi hivatás számomra ráhagyatkozást, szegénységet és állandó figyelmet jelent.

Ráhagyatkozom az Úrra és a közösségemre, mert hiszem, hogy a közösség szüksége és az elöljáróim akarata által Isten terve valósul meg az én életemben. A szegénység az életemben az által nyilvánul meg, hogy nem ragaszkodok helyekhez, emberekhez és dolgokhoz, hanem mindig elfogadom azt, amit kapok. Az Istennek szentelt életemben elengedhetetlen, hogy éberen figyeljek az imában, hogy az idők jelei és a bennem feljövő vágyak által észrevehessem, hogy hová küld az Úr, hogy hol van szükség az én jelenlétemre és munkámra.”

A szentmise keretében a rendi neve mellé megkapta a Mária nevet is, annak jeléül, hogy a Szűzanya legyen példaképe, életútjának vezére és oltalmazója.

Klarissza nővér családtagjai, rokonai Gyergyóremetéről érkeztek a fogadalmi szentmisére. Az ünnepélyes áldás előtt az érsek megköszönte Klarissza nővér szüleinek, testvérének, a rokonságnak és mindenkinek aki otthon lelki atyja, plébánosa volt, hogy elkísérték ezen az úton és nem akadályozták meg, hogy a hívó szót kövesse. Kérte továbbra is támogassák.