Az embertárs Isten legdrágább ajándéka

0
1993

A honfoglalás ezeréves évfordulója alkalmából 1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepet, amely a temesvár-gyárvárosi római katolikus közösség életében is kiemelkedő, mivel a Millenniumi templomot a magyarok patrónája tiszteletére szentelték. A búcsús ünnepségre az elmúlt vasárnap, október 14-én volt. Kapor János helyi plébános meghívására a szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök, ünnepi szónoka Böjte Csaba ferences szerzetes volt. A liturgián részt vett az egyházmegyés lelkipásztorok csoportja, valamint Gazda István, az Új Ezredév református gyülekezet lelkésze. A főpásztort a szentmise kezdetén az egyházközség nevében Pál Krisztina tanítónő és Győri Mircea Cornel köszöntötte.

Szentbeszédében Böjte Csaba szerzetes Szűz Mária alakját a Szentírás fényében idézte meg, akinek családot és közösséget összetartó erejét mind a mai napig megtapasztalhatják a hozzá fohászkodók. Erre szép példaként említette a csinódi Nagy házaspárt, akik a Székelyföld szívében, az Úz patak völgyében farönkökből ökumenikus kápolnát emeltek a Szűzanya tiszteletére, és ahol, többek között, a magyar nemzet gyarapodásáért is imádkoznak a zarándokok. Csaba testvér ugyanakkor kitért a fennállásának 25 éves évfordulóját idén ünneplő dévai Szent Ferenc Alapítvány megalakulásának körülményeire is. – Az eltelt évek alatt több mint hatezer gyermeket fogadtunk be, és nem tudunk egyet sem említeni közülük, akit megbántuk volna, hogy befogadtunk. Az embertárs számomra Isten legdrágább ajándéka. Adja Isten, hogy egymásra találjunk, hogy egymásban testvérekre találjunk – fogalmazott homíliájában Böjte Csaba szerzetes.

A szentmise zenei szolgálatába ezúttal több templomi énekkar tagjai is bekapcsolódtak, akik Dumitresc Emil kántor vezetésével sokak által ismert magyar egyházi népénekeket szólaltattak meg.

Az ünnepi liturgia végén Kapor János helyi plébános lépett mikrofon elé és köszönte meg mindazt a támogatást, amelyet a jótevők a templomnak és az egyházközségnek nyújtottak.

A szentmisét követően a templom előtti téren a temesvári Eszterlánc Kulturális Egyesület Eszterlánc és Százszorszép néptánccsoportja, valamint a Szent Ferenc Alapítvány zsombolyai gyermekotthonának fiatal lakóiból létrejött Délibáb néptáncegyüttes műsora szórakoztatta az egybegyűlteket.

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom idei búcsúünnepére nem csupán a helyi egyházközségből, hanem a város több plébániájáról, valamint a környező településekről is érkeztek hívek, ami a nemzetiségi és hitbéli összetartozás szép példája.

Sipos Enikő