Márton Áron nyomában Csíksomlyótól Gyulafehérvárig

0
2771

Tizenhatodik alkalommal zarándokoltak október 6 – 8 között Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain. A zarándoklatot ez alkalommal is Kovács Gergely, a boldoggáavatási ügy posztulátora és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa vezette.

Október 6-án, reggel a csíksomlyói kegytemplomban szentmisén vettek részt a zarándokok, azt követően Csíkdánfalván Bara Ferenc főesperes-plébános, a boldogemlékű püspök utolsó titkára fogadta őket, osztotta meg emlékeit.

Csíkszentdomokoson, a szülőfaluban Lázár Csilla mutatta be a megújult Márton Áron múzeumot, majd meglátogatták a szülőhelyet. A templomban Csiby László plébános fogadta a csoportot, majd a templom szomszédságában a segítőnővérek látták vendégül őket.

A szülőfalu után átutaztak az egykori káplánhelyeken, Gyergyószentmiklóson és Ditrón, majd Szászrégenben Balla Árpád plébános és Albert István segédlelkész fogadta a csoportot, bemutatva a templomot és a nagykiterjedésű szórványközösséget. Szászrégenből folyatták útjukat Máramarosszigetig, ahol másnap a börtönmúzeumot és a szegények temetőjét látogatták meg. Máramarosszigeten a csoportot Dobes Andrea, a börtönmúzeum történésze fogadta, aki a tárlatvezetés mellett rövid előadás során ismertette az egykori körülményeket, különös hangsúllyal említve a börtönben raboskodó római katolikus egyháziakat, akik közül többen börtönökben hunytak el. A szegények temetőjében megemlékeztek Boga Alajos egykori vikáriusról, aki a máramarosszigeti börtönben hunyt el és földi maradványai a szegények temetőjében nyugszanak.

Vasárnap este a dési ferences templomban ünnepelt szentmisét a zarándokcsoport, ahol a ferences testvérek látták vendégül őket, onnan pedig tovább utaztak Szászfenesre. Az idei zarándoklat programjából kimaradt Kolozsvár meglátogatása, a püspökszentelés helyszíne, mivel az idei évtől elkezdődött a főtéri Szent Mihály-templom restaurálása. Magyarok Nagyasszonya ünnepén Szászfenesen a helyi közöséggel ünnepeltek szentmisét, amely végén Kovács Gergely ezüstmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

A zarándoklat utolsó állomása a főegyházmegye központja, Gyulafehérvár volt. A püspöki palotában Jakubinyi György érsek, Márton Áron harmadik utódja fogadta és vezette körbe a zarándokokat a kápolnában, Márton Áron egykori dolgozó- és hálószobájában. Meglátogatták ugyanakkor a püspöki palota kertjét és a székesegyházat, ahol a boldogemlékű püspök sírjánál imával zárták a zarándoklatot.

Az idei zarándoklaton is több helységből, nemcsak katolikusok vettek részt. Az út során kiemelt helyet kapott a szentmise és a közös imádság, amelyet a mielőbbi boldoggá- majd szenttéeavatásért ajánlottak fel.

Fotók: Márton Áron zarándoklatok/ Facebook