Zenei est Váradszöllősön

0
1371

A Római Katolikus Püspökség, valamint a Váradszöllősi egyházközség jóvoltából az októberi hónapban ismét sor kerül az immár hagyományossá vált Váradszöllősi Zenei Estek programsorozatra. Az őszi koncertsorozatnak ezúttal is kettős célja van: igényes koncertekkel színesíteni Nagyvárad zenei palettáját, valamint nagyobb közönség előtt is megszólaltatva közel hozni az orgona- és kamaramuzsikát minden érdeklődőhöz, felmutatva kultúránk, nemzetünk és hitünk által ihletett igényes komolyzenei darabokat.

Október 7-én, 19 órától a sorozat kamarazenei estjét hallgathatta meg az igen szép számban összegyűlt, jelenlétével és érdeklődéssel megtisztelő közönség a Váradszöllősi római katolikus plébániatemplomban.

Az előadók Kurucz Tibor, és lánya Kurucz Virág, Nagy Judit Noémi, és Józsa Domokos, valamennyien városunk zenei és egyházzenei életét gazdagítják. A nagy gonddal és kellő szakmai körültekintéssel összeállított nagyszerű program is az előadók rálátását, ízlését, és hozzáértését igazolja.

A koncert „nyitányaként” J.S. Bach (1685-1750) gördülékeny eleganciával lejegyzett fiatalkori műve (1706-1707 előtt) a BWV 535 sorszámot viselő g-moll praeludium hangzott el, melyet Bach a Möhler kéziratban jegyzett le. A hangnem megalapozó és stabilitást tükröző bevezetője után, az észak-német hagyományokra jellemző figurális és harmóniai fordulatok sorozata veszi kezdetét.

A bevezető orgonaszóló után, egy ismeretlen költő versére komponált, nagyon bensőséges és magával ragadó igen kifejező és „intim” Ária a Bist du bei mir… ( BWV 508) csendült fel az Anna Magdalena Bach gyűjtemény 2. füzetéből (1725). A ma is nagy népszerűségnek örvendő több feldolgozást is megért szoprán Ária continuo kísérettel, nem J.S. Bach alkotása. A kutatások szerint Gottfried Heinrich Stölzelnek ( 1690-1749) tulajdonítható a mű.

A tulvilági élet szépségét sejtető Ária gyönyörűségét nem árnyékolja be a mű szerzőségének vitatottsága.

A folytatásban a nagy olasz barokk zeneszerző Antonio Vivaldi (1678-1741) nagyon népszerű mise tételéből ( Gloria RV 589 VI. tétel) a Domine Deus csendűlt fel, érvényre juttatva a tétel táncos lejtésű, dialógusokra épülő kamara jellegét, melyet az előadók nagyszerűen valósítottak meg.

A koncert első (barokk) részét J. S. Bach egy-egy műve(részlete) zárta. Elsőként az 1724 körül keletkezett e-moll Szonáta ( BWV 1034) csodálatos első tétele hangzott el. A BWV 1043 as sorszámot viselő d-moll versenymű két hegedűre (mely 1730-31 körül keletkezett) Bach népszerű versenyművei közé tartozik. Az előadott megindító szépségű, lassú tételben egymással bensőséges párbeszédet folytató két hegedűszóló magas interpretálásának lehettünk tanúi.

Gárdonyi Zoltán (1906-1986) a 20. századi magyar protestáns egyházzenei élet megkerülhetetlen személyisége. Az est folyam ízelítőt kaptunk három bibliai, illetőleg vallásos, liturgikus alkotásából. Elsőként Kész az én szívem, oh Isten! a 108. zsoltár két versét felhasználva (2-3 vers) egy lendületes, szopránszólóra és orgonára írt műve hangzott el kifejezésre juttatva és tolmácsolva a bibliai üzenetet zenei eszközök által. A korál feldolgozás irodalmából (melyben J.S. Bachot tartotta példaképnek) két rövid gyöngyszem került bemutatásra: Ne szállj perbe énvelem, és a Ki Istenének átad mindent. Az elsőben augmentált értékekben mozogva hallhattuk a pedálban a több keresztény felekezet közös énekeként ismert igen értékes népénekünket, míg a másik korál feldolgozás tenorban kiemelt szólamában ismerhettünk a Georg Neumark ( 1621- 1681) által írt és megzenésített korálra.

A folytatásban Jules Massenet (1842-1912) későromantikus francia operaszerző 1892-93-ban keletkezett Thaïs című operájának Meditáció tétele csendült fel a II. felvonásból. A nagyon bensőséges és kifejező eszközökben sem szűkölködő tétel a hegedűsök (és nemcsak) kedvenc darabjai közé tartozik. A zeneműben Massenet a darab főszereplőjének belső vívódását ének helyett szólóhegedűre és zenekarra fogalmazta meg.

A zenei est a BWV 535-ös g-moll fúga eljátszásával ért véget, melyben a délnémet és észak-német zeneszerzői gyakorlatai ötvöződnek.

A koncertsorozat további alkalmain is zeneértő, elhivatott művészek előadásában gyönyörködhetnek az érdeklődők a következő időpontokon:

2018. október 14-én Nagy István (Guta, Felvidék – Szlovákia), 2018. október 21-én Varga Petra (Budapest), 2018. október 28-án pedig Kozma Zsombor (Gyergyószárhegy) örvendezteti meg zenei játékával a közönséget.

A szervezők a programsorozat további alkalmaira is szeretettel várják a zenekedvelőket.

Szlopp Bernadette/ varad.org

MEGOSZTÁS