A gazdag szegény emlékünnepe

0
1543

A szilágysomlyói római katolikus minorita templomban – helyi elnevezés szerint a kis templomban – búcsús szentmisét ünnepeltek 2018. október 7-én. A templom a minorita rend kápolnája volt, a rendház szomszédságában van, azonban mióta Szilágysomlyót elhagyták a ferences szerzetesek, a kápolnában a szentmiséket a helyi plébános mutatja be.

A legújabb időkben hagyománnyá vált, hogy a templombúcsú alkalmából ferences testvér mutatja be az ünnepi szentmisét. Idén immár harmadik alkalommal érkezett Szilágysomlyóra ferences testvér, hogy bemutassa be a legszentebb áldozatot, megtartsa a búcsús szentmisét. Hugó testvér káplánként szolgál Désen.

Prédikációjában a szónok kiemelte Szent Ferenc életének fontos jellemvonásait, aki törekedett mindenben követni Jézust, minden tette által az evangéliumot hirdette. Szent Ferenc egyik legnagyobb szenvedésére is kitért a ferences testvér. Többször is mondta a szent, hogy legnagyobb szomorúsága az, hogy az emberek nem szeretik a szeretetet. Ez pedig egy olyan probléma, ami már akkor gondnak mutatkozott meg, és ami azóta csak fokozódott, ha figyelembe vesszük, hogy sok helyen mennyi gond van a családokban és a családok körül. Ezért fontos, hogy az emberek szeressék és éljék a szeretetet. Ha életünkben megismertünk olyan személyeket, akik a jó úton haladnak, fontos, hogy kövessük őket. Szent Ferenc is Krisztust követte és nekünk is a javunkra válik, hogyha hasonló módon cselekszünk.

Igazán örömteli volt ez az alkalom, hiszen a kis kápolna zsúfoltságig megtelt. Istennek legyen hála ezért a csodálatos napért.

Józsa Nándor Lóránd/ varad.org

MEGOSZTÁS