Katolikus kincsek – papírok és történeteik

0
2670

Katolikus papírkincseink Irattípusok a Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárban címmel nyílt kiállítás október 2-án a Haáz Rezső Múzeumban. A tárlat a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárának ritkaságait és értékeit igyekszik közelebb hozni a szélesebb publikumhoz, ezek mellett a Szent Miklós Plébánia jóvoltából egyéb tárgyi emlékeket és kincseket is láthat az érdeklődő.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Jakubinyi György érsek, a tárlat fővédnöke, továbbá Tamás József segédpüspök, Potyó Ferenc általános helynök és érseki irodaigazgató, valamint a kerület több papja is. A kiállítás házigazdája Mátyás Károly főesperes-plébános volt. A főpásztor köszöntötte az egybegyűlteket és méltatta a tárlatot, biblikus megvilágításba helyezve a katolikus levéltárügyet és fontosságát. Háláját és köszönetét fejezte ki a kiállítás szervezőjének, Bernád Rita-Magdolna érsekségi főlevéltárosnak nem pusztán a jelen tárlatért, de több évtizedes, magas szakmaiságról tanúskodó, gyümölcsöző munkásságáért is.

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere köszöntő beszédében méltatta az egyház szerepét a város életében, valamint a levéltár fontosságát. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja, Lukács Bence Ákos is jelen volt és megosztotta lelkesítő, jövőben bízó gondolatait a történelmi emlékek előtt állókkal.

Bernád Rita főlevéltáros összefoglalta a főegyházmegyében folyó levéltári gyűjtő, értékmentő munka hátterét és ismertette a kiállítást. Az idén tíz éves fennállását ünneplő Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltár egyike a főegyházmegye-szerte működő kilenc gyűjtőlevéltárnak, melyek 2003 és 2016 között jöttek létre. Ezek közül messze kimagaslik a kolozsvári és a székelyudvarhelyi, főként, ha az ott őrzött középkori és fejedelemségkori oklevelek számát tekintjük. A kiállításon képviselteti magát a legjellemzőbb gyűjtőlevéltári irattípusok mindegyike: anyakönyvek, plébániai és főesperességi ügyviteli-, házassági-, gazdasági iratok, tematikusan kezelt kötetek, tervrajzok és személyi hagyatékok. Az iratok keletkezési, származási helyét tekintve is színes (tér-)kép tárul elénk, különféle fejedelmi udvaroktól, az udvarhelyi jezsuiták iskolájáig, valamint Atyha, Bözödújfalu, Farkaslaka, Fenyéd, Homoródremete, Kadicsfalva, Kápolnásfalu, Küküllőkeményfalva, Lengyelfalva, Lövéte, Székelyszentkirály, Székelyszentlélek, Székelyudvarhely, Szováta és Vágás plébániáiig. Interaktívvá teszi a kiállítást az a négy fejedelmi oklevél, amely nem csak látható, de hallható is egyszersmind.

A megnyitót a Haáz Rezső Múzeum igazgatója, Miklós Zoltán vezette le. Örömének adott hangot, amiért a múzeum vendégül láthatja ezt az értékes kiállítást, amely ritkán látott gyöngyszemeket tesz közszemlére. Külön megköszönte a főlevéltáros asszonnyal való kitűnő együttműködést. Kiemelte, hogy a múzeum ezzel a kiállítással folytatja azt a sort, amelyben az egyházi értékekre irányítja a látogatók figyelmét. A reformáció évének kiállításai után, idén már ez a második katolikus tematikájú tárlat. Jelenleg még látogatható a Szerzetesek asztalánál című kiállítás, a közeljövőben pedig a ma Tamási Áron nevét viselő, jezsuita alapítású gimnázium fennállásának 425. évfordulója előtt tisztelegnek újabb tárlattal.

Az esemény ünnepi hangulatát emelték Bernád Boldizsár és Simon András 6. osztályos, gyergyószentmiklósi diákok hegedűn előadott zenedarabjai.

A Katolikus papírkincseink Irattípusok a Székelyudvarhelyi Gyűjtőlevéltárban kiállítás 2019. január 27-ig tekinthető meg.

Szöveg: Vass Csongor
Fotók: Bernád Ágoston és Dicu Adrian