Krisztus művét folytatják a lazaristák

0
1856

A lazarista rend és a vincés család alapításának ünnepén, 2018. szeptember 27-én, csütörtökön a nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban ünnepi szentmisét mutatott be Barta Szabolcs tartományfőnök.

Bevezetőjében az egyébként a váradi Katalin-telepről származó Barta Szabolcs, a Misszióstársaság magyarországi tartományfőnöke arra hívta fel a figyelmet: szeptember 27-e a római katolikus egyházi naptárban Páli Szent Vince áldozópap ünnepe, a lazarista szerzetesek, a vincés nővérek és önkéntesek számára pedig ez egy különösen fontos nap, hiszen a rendalapító jóságos atya, Páli Szent Vince ünnepe, akinek a közbenjárását kérik, hogy az ő példáját követve megvalósulhasson a krisztusi szeretet a Földön, illetve az ő lelkiségével és lelkesedésével tudjanak szolgálni a világban.

A felolvasott evangéliumi szakasz képet adott Krisztus nyilvános földi működéséről, arról, hogy bejárta a városokat és falvakat, tanított, hirdette az örömhírt és Isten országát szóval és tettekkel, meggyógyította a betegeket, segítette a bajban levőket.

Homíliájában Barta Szabolcs atya rámutatott: Szent Vince is ezt tette egész élete során, híres konferenciáival, alapításaival folytatta Krisztus művét, amit elkezdett. Isten igéjét igyekezett eljuttatni minél több emberhez, és konkrét cselekedettekkel segített, ahol csak tudott. Imádságos lelkületű volt, szerette Istent és az embereket, és tudatában annak, hogy a rengeteg tennivalóhoz sok energia kell, a mennyei Atyával való állandó és élő kapcsolatból merített erőt. Krisztustól inspirálódva, aki apostolokat gyűjtött maga köré, ő is megtartó erejű közösségeket épített.

Előbb a civileknek és laikusoknak megalapította a Szeretetegyesületet, amelynek a feladata a szegény betegek gondozása lett, majd megszületett a Misszióstársaság, mely a szegény falusi nép oktatását tűzte ki célul népmissziók indításával, valamint a papság mélyreható képzését, végül pedig egy női közösséget is létrehozott, mely a Szeretet Leányai nevet kapta.

Alapításaival a kétfajta éhségre- az Isteni és a kenyér utáni- akart válaszokat adni, és a zsenialitása abban rejlett, hogy egyszerű, alázatos emberként mindig azt kereste, hogy Krisztus mit tenne a mi időnkben? Küldetésének tekintette, hogy a rászorulók eljussanak egy olyan állapotba, hogy bizalommal és szeretettel tudjanak úgy felelni a kicsoda Isten?- kérdésre, hogy ő az egész világ mennyei Ura és a mi teremtő Atyánk. „Krisztus művét folytatva azt hangoztatta, hogy a szeretet a végtelenségig találékony”- nyomatékosította a lazaristák tartományfőnöke.

A szónoknak Vass Csaba CM, Katalin-telepi plébános mondott köszönetet a bátorító szavakért, egyúttal agapéra invitálva az ünneplőket.

Forrás: varad.org

MEGOSZTÁS