Főpásztori üzenetek a küszöbön álló népszavazásra

3
4173

Románia katolikus püspökeinek konferenciája Csíksomlyón közös nyilatkozatot fogadott el az október 6-7-én esedékes népszavazás kapcsán. Ezt világítják meg vagy egészítik ki a főpásztorok saját egyházmegyéjükhöz intézett üzenetei, amelyeket az alábbiakban teszünk közzé.


JAKUBINYI György érsek körlevele:

D. a J. Kr.!
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Már hetekkel korábban meghirdették, hogy 2018. október 6-án és 7-én, Románia Alkotmányának módosítását célzó népszavazást tartanak. A családdal kapcsolatos témában kell a román állampolgároknak véleményt nyilvánítsanak.

2018. szeptember 18-20. között, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia Csíksomlyón megtartott őszi ülésén e témában is állást foglalt.
Ezt az üzenetet szeretném most vázlatosan bemutatni.

Ferenc pápa arra bátorít, hogy védjük meg a férfi és a nő közötti házasságot, mint a természetes család alapját, és merjünk kiállni mellette, még akkor is, ha ezzel mások érzékenységét érintjük és divatos eszmei áramlatokkal ütközünk. (Amoris Laetitia, N.35)

A Koalíció a Családért ernyőszervezet 2015-ben kezdeményezte Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítását. A jelenlegi bekezdést: „A család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül” az alábbiak szerint kell módosítani: „A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságán alapul (…)”, hogy ezzel kizárjuk a „fél” kifejezést érintő félreértelmezési lehetőségeket, meghatározva ezzel, hogy csakis egy férfi és egy nő szabad akarattal vállalt szövetségét nevezhetjük házasságnak. Ez a pontosítás teljesen összhangban van a Szentírás tanításával, őseinktől örökölt értékeink szellemével. A katolikus egyház mindvégig kiállt a keresztény hívek és országunk állampolgárai részéről érkező kezdeményezés mellett. Keresztény meggyőződésű állampolgárok kezdeményezéséről van szó, felekezettől függetlenül, mely minden politikai szándékon túlmutat. A közösségi fórumokon megjelent minden más tájékoztatás figyelmen kívül hagyja demokratikus eljárással létrehozott, minden jogi keretet tiszteletben tartó kezdeményezésünket.
Ezért szükségesnek tartjuk országunk alkotmányának a fentiek szerinti pontosítását a 48. pont 1. bekezdésének módosításával.

A tét óriási, a veszély jelentős!

Minden jóakaratú embert arra kérünk, hogy beszéljen erről az eseményről otthon, munkahelyén, barátai és ismerősei körében, és keresztény küldetése tudatában buzdítson arra mindenkit, hogy „Igen”-nel szavazzon október 6-án és 7-én.

Bízva híveim keresztény öntudatában és felelősségteljes elköteleződésében, szeretettel kérem, hogy menjenek el szavazni és keresztény értékrendjüknek megfelelően nyilvánítsanak véleményt.
Isten áldása, a Szent Család oltalma kísérje mindennapjaikat az elkövetkező időben is.

Szeretettel küldöm főpásztori áldásomat –
Gyulafehérvár, 2018. szeptember 25.
† György s.k.
érsek


BÖCSKEI László váradi püspök pásztorlevele:

„Az Isten hasonlatosságára teremtett család egyféle lehet:
a férfi és nő közötti.” (Ferenc pápa)

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Híveim!

Mindannyian anyától születtünk és kevés kivétellel abban az áldásban lehetett részünk, hogy szerető családi fészekben nevelkedhettünk. Tudjuk, mit jelent az édesanya ölelő karja, az édesapa munkától kérges, óvó keze, néha szigorú tekintete. A családban kaptuk meg a mindennapi kenyérrel együtt az éltető lelki táplálékot, a megpróbáltatások legyőzéséhez szükséges védelmet.

Éppen ezért az elmúlt időszakban a Koalíció a családért ernyőszervezet irányításával sokat próbáltunk tenni családjaink védelmében. Hitünket nemcsak szűk családi körben, a templomok vagy csendes szobánk falai között kell megélnünk, hanem konkrét tettekkel is, különösen olyan kérdésekben, melyek meghatározzák mindennapi életünket, kapcsolatainkat, és fontosak nemcsak egyéni, de közösségi szempontból is. Ilyen kérdés a házasság és a család.

A román szenátus szeptember 11-én megszavazta azt az alkotmánymódosító törvényjavaslatot, amely egy férfi és egy nő szabad elhatározással létrehozott házasságaként határozza meg a családot. Az alkotmánymódosításhoz viszont még egy érvényes és eredményes népszavazásra is szükség van, amelyet 2018. október 6-án és 7-én tartanak országszerte.

Közös jövőnk iránti felelősségünk tudatában hangsúlyosan kérem a Főtisztelendő Paptestvéreimet és Kedves Híveimet, szavazatukkal támogassák ezt a kezdeményezést, Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének az alábbiak szerint történő módosítását:

„A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását.”

Támogatásukban bízva Isten bőséges áldását kérem közösségeink, családjaink, mindannyiunk életére!

Nagyvárad, 2018. szeptember 18.

Böcskei László
megyés püspök

______________________________________________________________

SCHÖNBERGER Jenő szatmári püspök közleménye:

Kedves Híveim! A romániai katolikus püspöki konferencia döntése alapján buzdítom a Kedves Híveimet, hogy október 6-án és 7-én menjenek el a népszavazásra.

Románia alkotmánya 48. pontja 1. bekezdése jelenleg így szól: „A család két fél szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságra épül” Ezt az alábbiak szerint kell módosítani: „A család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon, a házastársak egyenlőségén és a szülők azon jogán és kötelezettségén alapul, hogy biztosítsák a gyermekek eltartását, nevelését és oktatását”, hogy ezzel kizárjuk a „fél” kifejezést érintő félreértelmezéseket, meghatározva, hogy csakis egy férfi és egy nő szabad akarattal vállalt szövetségét nevezhetjük házasságnak. Ez a pontosítás teljes összhangban van a Szentírás tanításával, nemzeti örökségünk szellemével, és ezért a katolikus egyház mindvégig kiállt a keresztény hívek és országunk állampolgárai részéről érkező kezdeményezés mellett.

Napjaink családjainak címzett Amoris laetitia kezdetű dokumentumában Ferenc pápa arra bátorít, hogy védjük meg a férfi és a nő közötti házasságot mint a természetes család alapját, és merjünk kiállni mellette, még akkor is, ha ezzel mások érzékenységét érintjük, és a divatos eszmei áramlatokkal szembemegyünk (AL 35). Ennek értelmében arra bátorítok mindenkit, hogy a népszavazáson támogassa az alkotmány 48. pontjának módosítását. Továbbá minden jóakaratú embert arra kérek, hogy beszéljen erről az eseményről otthon, a munkahelyén, barátai és ismerősei körében, és keresztény küldetése tudatában buzdítson mindenkit a szavazásra.

Szatmárnémeti, 2018. október 1.

† Jenő püspök

 

3 HOZZÁSZÓLÁSOK