Gellért teljes odaadással szolgált

0
2763
(Fotók: Claudiu Călin)

Az ősi püspöki székhelyre, Nagycsanádra, Gellért püspök névünnepén és vértanúságának emléknapján, szeptember 24-én egykori kiterjedt, ma három ország területén fekvő egyházmegyéjéből, a temesvári és a szeged-csanádi egyházmegyékből érkeztek hívek, hogy az oltalmát kérjék.

Ma délelőtt a szentmisét Pál József-Csaba temesvári megyés püspök, Gyulay Endre szeged-csanádi nyugalmazott püspök celebrálta, hazai és határon túli egyházmegyés lelkipásztorok népes csoportjával együtt.

A liturgia elején a helyi plébános, Bene Tamás köszöntötte a temesvári egyházmegye új püspökét, aki első alkalommal mutatott be itt szentmisét, ugyanakkor kérte Szent Gellért közbenjárását s áldását a püspök életére és tevékenységére.

Pál József-Csaba szentbeszédében felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy „olyan emberre emlékezünk, aki egészen odaajándékozta magát Istennek és kitartott Jézus útján akkor is, amikor ez veszélyes volt” jelezve, hogy nekünk, mai keresztényeknek is ugyan ezt kell tennünk, hirdetnünk kell az evangéliumot. „Kell kérnünk, hogy vegye el a kőszívet és adjon új szívet, mert e nélkül csak kínlódás a vallásosságunk.” Csak új szívvel tudjuk odaajándékozni magunkat Istennek, „az Isten, aki Szent Gellértet szentté tette, ma is együtt akar működni velünk, népünk életének kiteljesedésében” – hangsúlyozta a főpásztor.

A kántori szolgálatot ellátta a Dumitresc család.

Váncsa Csaba

MEGOSZTÁS