Fájdalmas Szűzanya búcsú a premontrei széktemplomban

0
2496

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét követő napon, szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya (más néven a Hétfájdalmú Szűzanya) emléknapját üli az Egyház. Ezt a napot Szűz Mária iránti tisztelet jeléül vezette be 1814-ben VII. Piusz pápa (1742-1823), egyben a napoleóni fogságból való szabadulás hálának a kifejezőjeként is. A pápa liturgikus ünneppé avatta és az egész egyház számára kötelezővé tette. A Váradhegyfoki Premontrei Prépostság Széktemploma a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére lett felszentelve. A templom felszentelésének napja szeptember 18.

Fiedler István nagyváradi püspök (1930-1939) 1932-ben áldotta meg az új főoltárt, melynek csodaszép képe a kereszt alatt álló Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja. A mű Mezey Lajos 1841-ből származó alkotása. A templom másik ékessége a Sasvári (Felvidék) Piéta-másolat (XVII- XVIII. sz.), a Hétfájdalmú Szűzanya jelképe, ölében a halott Krisztussal.

Az ünnepi búcsús szentmisét Fejes Rudolf Anzelm O. Praem apát, prépost-prelátus mutatta be. Az igeliturgiában elénekelték a Stabat Mater himnuszt (siralom éneket), majd az apát Szent János evangéliumából (Jn 19,25-27) vett szakaszt olvasott fel.

A szentbeszédben a fájdalom, a szégyen és a szemérem emberi érzések legyőzése elleni három védőeszközt említett, amelyeket a Szűzanya példája is mutat nekünk. Ezek a hit, az alázat és az irgalom. A szentmise végén a Fájdalmas Szűzanya imáját imádkozták a hívek a Piéta szobor előtt.

Szebeni Lajos/ varad.org