Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi találkozója

0
1770

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete (ERKNE) elnökeinek idei lelkigyakorlatos találkozója a Brassó megyei Simonban zajlott szeptember elejénA találkozó mottója: „A hit tevékeny” (Pierre Teilhard de Chardin) volt. Az őszi lelkigyakorlaton 39 nőszövetségből 35 képviseltette magát, elnöki vagy azok megbízottai által. Megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt a lelkivezetők is.

Hétfőn, szeptember 3-án a vendégeket a brassó-bolonyai plébániatemplom melletti közösségi házban fogadták. A találkozó szentmisével kezdődött a helyi templomban, ahol az egybegyűlteket Fáy Leó-Lóránt köszöntötte. Kiemelte, hogy Isten áldása van az ilyen találkozókon és a nőszövetségek tevékenységén, mert apostoli módon sokakat vezetnek az egyetlen és biztos alaphoz, az élet igazi forrásához, Jézus Krisztushoz. A szentmisét közös vacsora követte a bolonyai plébánián, majd autóbusszal kimentek a szálláshelyre, a Törcsvár szomszédságában lévő Simon faluba.

Másnap Máthé Vilmos köszöntötte a megjelenteket és felkérte a meghívottakat előadásaik megtartására. Török László négyfalusi evangélikus lelkész A Barcaság vallásai címmel nagyon érdekes előadást tartott az itt kialakult vallási sokszínűségről, majd Rab Sándor történelemtanár A nők szerepe az 1848-as forradalomban című képes előadását hallgatták meg. A szentmise szónoka Darvas-Kozma József volt. A délután folyamán a résztvevők a törcsvári várhoz kirándultak, ahol Darvas-Kozma József történelmi ismertetője után városnézésre indultak. Aznap délután a jelenlevő lelkivezetők tisztújító megbeszélést tartottak. Mivel az egyesület elnöke, Fábián Mária mandátumát kitöltve, újabb feladatot nem tudott vállalni, és a néhai Kovács Sándor országos lelkivezető elhunyta után új helyzet adódott, erre keresték a megoldást. A kora esti órában került sor a közgyűlésre, amikor az egybegyűltek Fábián Mária elnök négyéves beszámolóját meghallgatták. Beszédében köszönetet mondott Veres Stelian kolozsvári Szent Mihály-plébánia korábbi plébániai kormányzójának, hogy lehetővé tette a tavaszi lelkigyakorlat megtartását. Bemutatta az ERKNE tevékenységét, leszögezve annak szükségességét, hogy a továbbiakban is találkozzanak és folytassák tevékenységünket.

Máthé Vilmos a lelkivezetők, Varga Enikő a nőszövetségek képviseletében köszönte meg Fábián Mária áldozatos tevékenységét, és egyúttal tiszteletbeli elnöknek javasolták, amit a közgyűlés az érdemeire való tekintettel és erkölcsi támogatásként is örömmel megszavazott. Annak is hangot adtak, hogy a „kincses város” nőszövetségeinek tapasztalatára továbbra is számítanak.

Ezután ismertették a grémium javaslatát, hogy Darvas-Kozma József csíkszeredai esperes-plébános két évre elfogadta a felkérést, és vállalja az ERKNE lelki irányítását, mint országos lelkivezető. Javasolták, hogy az ERKNE egyesület országos elnöke Gegő Magdolna legyen, amit a közgyűlés jóváhagyott. Így az ERKNE vezetősége Csíkszeredába kerül.

Darvas Kozma József megköszönte a bizalmat és rámutatott arra, hogy a célt kell fontosnak tartani: Isten dicsőségét szolgálni az oltárnál, a templomban, a hitélet elmélyítését előmozdítani a karitatív, az ökumenikus és kulturális tevékenység által. Igyekezzenek a helyi közösségekben jótékonyan munkálkodni, tapasztalatok, új ötletek és javaslatok megosztásával egymást segíteni. A kitűzött célt tartsák mindig szem előtt, azt igyekezzenek Isten segítségével teljesíteni, haladni akkor is, ha megpróbáltatásoknak lesznek kitéve, „mert a gomolygó felhők felett örökké kék az ég”.

Az esemény zárónapján, a szentmise után, már az új vezetőség elnökletével folytak a megbeszélések. A tiszteletbeli elnök sorra szólította a megjelent nőszövetségek képviselőit, hogy tartsák meg beszámolóikat. Végül a székelyudvarhelyi Szent Anna Nőszövetség elnöke, Lőrinczi Mária kihangsúlyozta, hogy amikor közel húsz évvel ezelőtt megalakult az ERKNE Brassóban, akkor Jakubinyi György érsek biztatta és áldását adta az induló egyesületre, és többször is jelen volt találkozóikon. Kifejezte reményét, hogy a főpásztor a jövőben is támogatni fogja tevékenységünket, majd Isten áldását kérte az új vezetőség munkájára. Visszatérve Brassóba, a bolonyai plébánián elfogyasztott ebéddel zárult a találkozó. A következő találkozót jövő ősszel Csíkszeredában fogják megtartani.

Fleisz Judit elnök, nagyvárad-velencei Lisieux-i Kis Szen Teréz Nőszövetség

MEGOSZTÁS