Hálaadó szentmise a háromszázötven éves kegykép előtt

0
2547
Fotók: Temesvári egyházmegye Facebook oldala

A Szűzanya születésének ünnepén, Kisboldogasszony napján a radnai kegytemplomban hálaadó szentmisét mutatott be Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Roos Martin nyugalmazott temesvári püspök a kegykép Máriaradnára kerülésének 350.évfordulója alkalmából. A Kármel-hegyi Boldogasszony kegykép 1668-ban került Radnára. Egy helyi bosnyák lakos, Djuro Vrichonossa vásárolta meg egy olasz vándorkereskedőtől, majd a radnai kápolnának ajándékozta.

A legenda szerint 1695-ben a török katonák felgyújtották a templomot, de a papírra nyomtatott szentkép épen maradt, a hívek az elszenesedett romok között találnak rá. Egy másik legenda szerint egy török katona lóháton akart bemenni a templomba. A lova azonban egy kőben megbotlott, patájának nyoma ma is látható a templom falában lévő kövön.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ünnepi homíliájában kihangsúlyozta, hogy Mária földi születésnapja ma a hálaadás napja és az isteni gondviselés ünneplésének napja kell legyen a zarándokok számára, hiszen Isten megoltalmazta, fenntartotta és csodákkal ajándékozta meg a közösséget 350 éven át. A folytatásban arról elmélkedett, hogy Kisboldogasszony földi születésnapja egyszerre öröm és egyszerre szomorúság. Öröm a születése, hiszen az eredeti bűn miatt régóta várták a Megváltót, és Szűz Mária szeplőtelen fogantatásával, születésnapjával ennek a várakozásnak a reménye felragyogott, fiának fogantatásával, születésével, halálával és feltámadásával a remény beteljesedett. Szomorúságra is okot ad Mária születése, mert Jézus megváltói műve után a gonosz, amelynek a hatalmát megtörte, újra megerősödött, tombol a világban, széttiporja az értékeket, az erkölcsöt, a családokat és a közösségeket. Prédikációját egy zarándokokhoz intézett kérdéssel és egy tanáccsal zárta. A kérdés így hangzott: Mária születésnapján ebben az örömben és szomorúságban hol a helyünk? A válasz tömör és konkrét: Mária és fia mellett a helyünk. Minden gonoszság, reménytelenség, bűn közepette szeretnünk, ragaszkodnunk kell, törekednünk kell arra, hogy mindenkit elfogadjunk és tiszteljünk.

A szentmise végén a nyugalmazott temesvári püspök Erdő Péter bíborosnak ajándékozott egy ezüstérmét, amely a radnai ferencesek által 1895-ben kiadott jubileumi emlékérem mása, latin feliratának pedig jelentése magyarul: „Neked, Nagy­asszonyunk, Patrónánk, di­cső­ség és hála.” 1895-ben ünnepelték 200. évfordulóját a rad­nai kegykép csodálatos megmenekülését a lángokból.

Balla Lóránt