Az anyai szeretet feltétel nélküli

Búcsút ünnepeltek Aninószán

0
2077
Fotók: Ruști Alexandru

Búcsúját ünnepelte Kisboldogasszony napján a Petrozsényről ellátott aninoszai közösség. Az ünnepi szentmise szónoka Kolozsvár plébános-helyettese, Veres Stelian volt, aki szentbeszédében Mária  születéséről, Isten cselekvéséről életében, életünkben beszélt: „Mária észrevétlenül érkezett a világba, mint egy a sok-sok ezer közül. Bár születésére a világ nem figyelt fel, mégis: megszületése új hajnalt hozott a világba. Benne jelent meg Ádám vétke óta újra a bűntelen ember, hiszen szeplőtelenül fogantatott. Isten szeretete ragyogott fölötte, mert kegyelemmel teljes volt. Általa új fény áradt a világra, mert mérhetetlenül áldott volt. Az élet nem áll meg Mária születésének szent pillanatában. A nagyvilág nem szerez tudomást erről az eseményről. Esetleg a szomszédok szereznek róla tudomást, de mindenki végzi a maga munkáját. Mária születése csak kezdet. Elkezdődött egy élet. Csendben. Isten csendben működik. Ezt jó nekünk is tudatosítanunk. Mert mi arra figyelünk fel általában, és a világ is arra figyel fel, ami hangos, ami tömegeket mozgat meg, ami látványos. Sokszor csak arra figyelünk, ami kint játszódik le. Viszont életünk legfontosabb eseményei itt belül, a szívünkben játszódnak le, láthatatlanul és csendben. Nem is szerez tudomást róla senki. Sok minden történik az emberi szívben egy életen keresztül, a születéstől egészen a halálig. Vannak örömteli, de vannak fájdalmasan megélt pillanatok is. Mert a szívünkben mondunk igent vagy nemet Istennek. És ez talán legfontosabb, mint bármilyen nagy felfedezés. Amikor Isten ezt az anyai utat választotta, rá akarta ébreszteni az embert arra, hogy minden tiszta, és minden általa teremtett dolog szent. Így megszentelte az emberi születést, és mindenekfölött kinyilatkoztatta a nő méltóságát. (…)

Egy édesanyát köszöntünk. Azért vagyunk itt, hogy megköszönjük anyai szeretetét. A szeretet minden más formájától különbözik az anyai szeretet. Az édesanya nem arra törekszik, hogy őt szeressék, – és ezt minden itt ülő édesanya tudja és érzi – hanem inkább arra, hogy ő szeressen. És az anyai szeretet feltétel nélküli. Az anyai szeretetet nem kell kiérdemelni, nem kell megszolgálni, és nincs semmi, aminek következtében elveszíthetnők. Ilyen anyai szeretettel szeret és ölel át bennünket a mi égi édesanyánk a Boldogságos Szűz Mária. (…)”

MEGOSZTÁS