Minden kegyelem!

Az I. Észak-Partiumi Regionális Háló-találkozó

0
1655
Bogozók (Fotó: Pálinkás Gabriella)

Lisieux-i Kis Szent Teréz címben is jelzett gondolata volt a mottója az I. Észak-Partiumi Regionális Háló-találkozónak. Változatos programmal várta a nagybányai bogozócsapat a meghívottakat szeptember 1-jén a nagybányai Krisztus király templomba és plébániára. Ismerős arcok örömmel és szeretettel köszöntötték egymást, az újonnan érkezők pedig ismerkedtek.

A szentmise bevezető gondolatában Szmutku Róbert esperes köszöntötte a megjelenteket, mindenkinek olyan találkozót kívánt, amely közelebb viszi Istenhez és embertársainkhoz. A vak Bartimeus gyógyításáról szóló evangéliumi részt magyarázva kérte, vizsgáljuk meg magunkban szándékainkat és egymáshoz való viszonyunkat. Hájtájer István plébános, házigazda arra buzdított, bátran mutassuk meg egymásnak jó tulajdonságainkat, talentumainkat és épüljünk ezáltal.

Nagy öröm számomra, amikor sikerül részt vennem hálós találkozásokon, ahol több kisebb közösségből egy nagy közösségé válunk, öröm találkoznom a régi jó barátokkal, ismerősökkel, s új hálós barátságokat kötnöm.
Így volt most is Nagybányán, ahol mindig „otthon” érzem magam. A program szentmisével kezdődött, amelyben együtt énekeltünk idősek meg fiatalok az ifiénekeket. Megtisztelő számunkra, hogy mindig az előadók, még ha hosszú útról is érkeznek, elvállalják a meghívást.
A Hálóban Istenről beszélünk, programjainkon sokan tevékenykednek, mindenki tehetsége szerint. A Háló az, ahol jó együtt lenni!
Gallov Rita máramarosszigeti bogozó

A Nagyszalontáról, Debrecenből, Hódmezővásárhely-ről, Nagykárolyból, Csengerből, Szatmárnémetiből, Désről, Máramarosszigetről, Felsőbányáról, Koltóról érkezett vendégeket és a helyieket köszöntötte a főszervező, Uglár Sándor, majd Apjok Norbert parlamenti képviselő szólt az egybegyűltekhez. Ezt követően Vida Noémi alpolgármester bemutatta Nagybányát mint Románia ifjúsági fővárosát (2018 májusa és 2019 májusa között viseli e címet), kitartó munkát kívánt a közösségek közötti kapcsolattartás-ban.

Pakot Géza SJ

Egy csöppnyi kegyelem című előadásában Pakot Géza SJ, a szatmárnémeti Hám János-iskolaközpont spirituálisa bemutatta Loyolai Szent Ignác korát. Párhuzamba állítva napjainkkal, megállapította: a sokszínűség tesz erőssé. Biztatott: hagyjuk, hogy hasson ránk a teremtett világ. Az előadást követő kiscsoportos beszélgetésekben három kérdésre keresték a választ a résztvevők: melyek a külső eszközök, amelyek a hitet közvetítették; milyen eszközök segítenek a lelki életben; mi az Isten ígérete számukra?

Díszoklevél-átadó után

Ebéd után Cucuiat Attila kántor vezetésével ifjúsági énekeket énekeltek és megtanulták a Salve Regina gregorián éneket. Mánc Csilla történész, magiszteri hallgató bemutatta a város aranykorát Nagybányai polgárok végrendelkezései 1760–1780-ból címen. Süveg György, a szatmárnémeti Barátság Nyugdíjasklub alelnöke képekben ismertette a tevékenységeiket. Varga Orsolya debreceni Petőfi Sándor-ösztöndíjas, a nagybányai Teleki Magyar Ház önkéntese Közösségem Jézussal – Közösségeim Jézussal címen osztotta meg gondolatait. A program végén a Háló mozgalomban végzett munkájáért Süveg György (Szatmárnémeti), Erőss Endre (Nagybánya) és Merk Gizella (Nagykároly) díszoklevélben részesült.

Pálinkás Gabriella nagykárolyi bogozó

MEGOSZTÁS