Isten azt választja ki, akit akar

0
1890
Bevonulás (Fotók: Csáki Rozália)
Szent Bertalan apostol napján templombúcsút tartottak a közel másfél száz lelket számláló szászsebesi katolikus közösségben. Ez a nap egyben a ferences növendékek búcsúja is. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Puvak Marian OFM volt, szentbeszédet Urbán Erik OFM mondott. A szónok homíliája elején felelevenítette Szent Bertalan apostol alakját, meghívásának történetét: „Amikor Jézussal találkozik, Jézus megszólítja: »Íme, egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.« Hízelgő megjegyzés… meg is kérdezi Nátánáel, honnan ismeri őt Jézus. Nátánáel is olyan, mint minden ember. Megvan benne az elismerés vágya. Olyan valami, ami eltéríthette volna őt és bárki mást az igazság keresésének a vágyától. Nátánáel legyőzi ezt a kísértést. Jézus azt mondja neki, én téged kiszemeltelek. Isten azt választja ki, akit akar.” Majd rámutatott, Bertalan a jézusi meghívásra, a felismert igazságra azonnal igennel válaszolt, és miután megtalálta azt amit keresett, azaz az igazságot, a teljes létet, élete értelmét, rátette az egész életét.
„A Krisztussal való találkozás minket is kihív, kihívás, mert az igazságot áhítozó szívünk vágyát beteljesíti. Ez az, ami minden hivatásban, amely az Isten akaratát teljesíti, megvalósul. Nem mindenkit hívott meg olyan alapvető feladatra, mint az apostolokat, hogy az egyházban tovább élő Krisztus alapkövei és oszlopai legyenek, és nem mindenkit hívott meg a vértanúságra sem. De mindannyiunkat meghívott, hogy az igazságot keressük, és ha megtaláltuk, akkor az egész életünket rátegyük, és azokat a feladatokat, melyeket Isten ránk bízott megtegyük, hogy mi is megláthassuk a beteljesedést, amit megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett” – zárta homíliáját Urbán Erik.
A szászsebesi hívekkel és a ferences növendékekkel együtt ünnepelt Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök és Albert Leánder dési házfőnök is.