Az első Szent István-búcsú Szörcsén

0
2881
(Fotók: Jánó Ápád)

Először tartottak búcsút a védőszent ünnepén a háromszéki Imecsfalva leányegyházközségében, Szörcse új templomában. A Szent Istvánnak ajánlott templomot idén májusban Tamás József segédpüspök szentelte fel.

Augusztus 19-én, vasárnap a szentmise főcelebránsa és szónoka, Csüdör Imre jobbágyfalvi plébános szentbeszédében elmondta: „Szent István ünnepe nemcsak magyar népünk számára, hanem a kereszténységnek is ünnep”. Kiemelte „sokaknak távolinak tűnik alakja, pedig fontos, hogy üzenetének hordozói legyünk, mert időszerű manapság is. Első nagy királyunknak volt egy álma, keresztény hazát akart adni népének. Látta, hogy a kereszténység erőt, értelmet ad a közösségnek”. Szent István példát mutat a ma emberének, Szent Imre herceghez írt intelmei ma is érvényesek. Az egész életre szóló házasságkötés, a családalapítás, a gyermekvállalás fontosságát hangsúlyozta.  „Szent István óta a Szűzanya népe vagyunk  – mondta befejezésképpen –, gyermekei Máriának és testvérei a többi népeknek. Nem a történelem múló jelenségei vagyunk, hanem egy olyan nemzet, aki joggal bízhat Isten gondviselő szeretetében, éppen ezért imádkozzunk hazánkért, népünkért és lelki megújulásunkért.”

A liturgián közreműködött a dévai Szent Ferenc Alapítvány kovásznai Apor Vilmos-gyermekotthonának kórusa. A szentmise végén Papp Márton plébános megköszönte, hogy először tarthattak búcsút a nemrég felszentelt templomban. A szentmisén jelen voltak a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend tagjai.