Nagyboldogasszony-búcsú Déván

0
1637

Az ezüstmisés Szikszai Leopold OFM, zalaegerszegi ferences házfőnök és káplán celebrálta a szentmisét augusztus 15-én, a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt dévai ferences templomban. A búcsúünnepen erdélyi ferences testvérekkel és Déva környéki paptársakkal együtt mutatta be a legszentebb áldozatot. Homíliájában a Jelenések könyvéből vett igerészre és Mária énekére hivatkozva rámutatott: amikor Isten mellett döntünk, mindig felerősödnek a kísértések az életünkben. Ám Mária példáját követve, Jézusra tekintve, alázattal és szeretettel megmaradhatunk a hit útján. Személyes életpéldákkal átszőtt igemagyarázatát nagy figyelemmel kísérték az ünnepi alkalomra egybegyűlt dévai hívek és a Szent Ferenc Alapítvány munkatársai, növendékei. A szentmise végén, Marek Bernardin OFM, dévai városi plébános külön köszönetet mondott mindazoknak, akik az ünnepi alkalom megszervezésében segédkeztek: a szolgálatot vállaló paptársaknak, az egyházközség kórusának, a Szent Ferenc Alapítvány munkatársainak, gyermekeinek és minden hívőnek, aki jelenlétével vagy imája által részese volt az ünnepi alkalomnak.

Információ és fotó: Gáspár-Barra Réka/ Nyugati Jelen