A Szűzanya szeretetével viszonyuljunk egymáshoz!

0
1657

Szerdán a Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelaki templomban megtartott búcsús szentmise ünnepi szónoka Bakó László püspöki titkár felvezető beszédében felidézte az 1950-es éveket, amikor Pacha Ágoston temesvári megyés püspök, illetve Márton Áron erdélyi püspök is börtönben sínylődött, ezért a Nagyboldogasszony-napi búcsús szentmiséket püspökök nélkül tartották meg, de Istenbe vetett hitük így is megmaradt. Most, közel hetven év után újra összegyűltek a hívők, hogy megünnepeljék Szűz Mária mennybevételét, ezért a szentmisén hitünknek a megóvásáért imádkoztak Istenhez. Ünnepi szentbeszédét a hit megőrzéséért vívott harcokra alapozta: a sátán ellen egy védtelen asszony, Mária által vívott harc motívumának ismertetését az ókori előzmények felvázolásával kezdte. Akkoriban a sátánt az óriási katonai, gazdasági és politikai hatalommal rendelkezett római császár képviselte, akiről az emberek azt tartották: lehetetlen legyőzni. A történelem azonban bebizonyította, hogy a hatalmas római birodalom a legyőzhetetlennek hitt császáraival együtt porrá lett, míg a védtelen, gyengének hitt asszony örök életet nyert.

A sátánok legyőzhetőségét a mai idősebb nemzedék is megtapasztalhatta, hiszen közel három évtizeddel ezelőtt, az ugyancsak legyőzhetetlennek hirdetett és hitt, Istent tagadó és egyházromboló zsarnok, aki megtiltotta a hitoktatást, üldözte az egyház szolgáit, elbukott. Szinte isteni csoda folytán eltűnt a történelem süllyesztőjében. Tehát a sátán nemcsak a római birodalomban, hanem később is létezett, és a mindenkori sátán ellen győzött a védtelen asszony, Szűz Mária. Nekünk, mai keresztényeknek legfontosabb feladatunk megkülönbözteti a jót, a rossztól. „A jó, az isteni szeretet megszemélyesítője, minden időben a boldogságos Szűzanya volt, akinek éppen ma ünnepeljük a mennybe vételét. Az ünnep kiváló alkalom, hogy szívünket, lelkünket Isten felé fordítva, a Szűzanya szeretetével viszonyuljunk egymáshoz, együtt törekedjünk Isten országába jutni” – zárta szentbeszédét Bakó László püspöki titkár.

A bensőséges szertartás végén Balogh László plébános megköszönte Bakó László püspöki titkárnak a lélekemelő szentbeszédet, az Arad kerületi paptestvéreknek és a híveknek a részvételt. Zárszavában mindenkit a templomkertben adott agapéra hívott. A lélekemelő búcsús szentmise nemzeti imánk közös megszólaltatásával zárult.

Információ és fotó: Balta János/Nyugati Jelen

MEGOSZTÁS