A mennyei dicsőség felé

0
1627

Helyi és zarándok hívekkel telt a szamosdarai templom búcsúján, Nagyboldogasszony ünnepén. Tizenegy órától Schönberger Jenő püspök, paptestvéreivel közösen mutatta be a legszentebb áldozatot, a szentmise elején emlékeztetve híveit az ünnep jelentőségére: „A mai nap Szűz Mária égi születésnapja. Ő nem ízlelte meg a halált, hanem elszenderedett. Ilyen lett volna a mi halálunk is, ha nem jön közbe az eredeti bűn, ha nem fordul el az emberiség Istentől. De Mária által visszafordulhatunk, hiszen Mária adta nekünk Isten egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Mária Istenanya, aki ma a mennyországba vétetett, ezt ünnepeljük. Ahol az édesanya, oda várja gyermekeit is, mi pedig a Szűzanya gyermekei vagyunk, annak alapján, hogy Krisztus a kereszten rá bízott bennünket. Adjunk hálát azokért a kegyelmekért, amelyeket a Szűzanya közbenjárásával kaptunk. Szeressük a Szűzanyát és kérjük közbenjárását, hogy egyszer majd mi is ott lehessünk vele.”

Az ünnepi szónok Orbán Mihály SJ, a Kálvária német közösségének plébánosa volt. Szentbeszédében igyekezett tudatosítani a hívekben a gondolatot, miszerint a keresztény ember hivatása, hogy Szűz Máriához hasonlóan eljusson a mennyei dicsőségre: „A megváltás azt jelenti, hogy feltámadunk, testben és lélekben ott leszünk Isten előtt. A Mindenható, a megváltás teljességét elsőként a Szűzanyának adta meg, de erre mindannyian meghívást kaptunk. A dicsőség, amelyre a Boldogságos Szűz Mária már eljutott, osztályrésze lesz az egész Egyháznak, mindannyiunknak, akik a keresztség és a keresztény életünk által Jézus Krisztushoz kapcsolódunk a földi életben. Tudatában vagyunk-e ennek a hivatásnak? Igyekszünk-e ehhez alakítani életünket? A Szűzanyával együtt, a keresztségben mi is meghívást kaptunk arra, hogy életünkkel, egész létünkkel Jézus Krisztus mellé álljunk: gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel. Amilyen mértékben igyekszünk ezt megvalósítani földi életünkben és életünkkel, olyan mértékben lehet rá reményünk, hogy Szűz Máriával együtt a mennyei dicsőségben is Jézus Krisztus jobbjára állhatunk. Ez az ember egyetlen célja, eljutni az ő teremtő, jó Istenéhez. Jézus Krisztus eljött hozzánk, megmutatta az utat, megváltott bennünket, mindenünk megvan tehát ahhoz, hogy boldog emberek lehessünk.”

A szentmise végén a püspök a hívekkel együtt elimádkozta a búcsú elnyeréséhez szükséges imákat, majd áldását adta. A helyi és zarándok híveket a templomból kilépve szeretetvendégségre hívták.

 

Forrás: Szatmári egyházmegye

MEGOSZTÁS