Tapasztalatok Buenos Aires-ből

Az egyének, közösségek Isten felé vezető útján a Szent Ignác-i szemlélődés, illetve önreflexió, a megfontolt megkülönböztetés nagy segítséget jelenthet - mondta Kujbus Márta a KÉK nemzetközi nagygyűlése után. 

0
1229
Értékes, hasznosítható tudásanyaggal tért haza Kujbus Márta, a Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodája referense, a Keresztény Élet Közösségével (KÉK) kapcsolatban levő egyházmegyei csoportok koordinátora a Buenos Aires-ben tartott nemzetközi nagygyűlésről. Az ötévente megvalósuló rendezvény több, mint egyszerű találkozó, résztvevői kiértékelik a 67 országban működő mozgalom tevékenységeit és meghatározzák a következő öt év irányvonalait.

Július 22-31. között 64 ország 250 küldötte vett részt a Buenos Aires-i tanácskozásokon. A jelenlevők egyéni imaidőkből merítve, kiscsoportos beszélgetésekben a gondolatokat egybegyűjtve jutottak el a közösségi feldolgozásig, vagyis a jövő terveihez mindenki hozzájárulhatott. Miután megvizsgálták az ötven éves múlt értékeit, az önazonosságuk megtartásában meghozott döntéseket, három fő célt neveztek meg. Így hívást éreznek, hogy elmélyítsék identitásukat egy belső megtérés által, ami lehetővé teszi, hogy hűségesek legyenek karizmájuk iránt. E mellett meg szeretnék osztani az otthon maradt tagokkal és a világgal a Szent Ignác-i lelkiség ajándékait, harmadrészt pedig hívást éreznek, hogy lépjenek a leginkább szükséget szenvedők szolgálatában és hintsék az irgalom, az öröm és a remény magvait a világban.

Kujbus Márta elmondta, hasznosnak érezte a nagygyűlésen való részvételt, melynek során új gyakorlati módszerekkel ismerkedhetett meg. Ezek a szentignáci szemlélődés, meditáció, önreflexió, közösségben megélt hit gyakorlataira épülnek, de lehetőséget adnak a jobb valóságérzékelésre, Isten nagyobb megtapasztalására. Az új módszereket, mint mondta, szeretné az egyházmegyében működő KÉK-kel kapcsolatban levő csoportokkal is megismertetni.

A Keresztény Élet közössége olyan katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallják, és Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatai alapján törekednek hitüket megélni. A KÉK, a Mária Kongregáció 1967-es megújulásával jött létre, a Közösség lelkiségének középpontja Jézus.

Forrás: Szatmári egyházmegye

MEGOSZTÁS