Egy kortárs vértanú emlékezete

0
4000
Az emlékfal (Fotó: Katolikus Egyetemi Lelkészség)

Augusztus 9-én tíz éve, hogy Orbán László egyetemi lelkész egészen odaadta magát Istennek. Az évforduló napján a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében az emlékezők délután 6-tól meglátogatták Orbán László sírját a Házsongárdi temetőben, ezt követően 7 órától szentmisét ünnepeltek az emlékére, azt követte a lelkészség felső termében az a kötetlen együttlét, ahol személyes emlékeket idéztek és osztottak meg.

A közösség hálón, az írott és hangzó médiában elhangzott meghívásra sokan reagáltak, a lelkészség mai és egykori tagjai, Laci barátai, ismerősei, édesanyja ott voltak a Piarista templomban. A szentmisét Pál József temesvári püspök celebrálta többek között Csapai Árpád csíkszeredai egyetemi lelkész, Orbán Laci jó barátja társaságában.

(Fotó: Katolikus Egyetemi Lelkészség)

Pál József mint barátjára emlékezett személyes hangú homíliájában Orbán Lászlóra, akivel egy közösségbe tartoztak, a Mária Művébe, közismertebb nevén a Fokoláré mozgalomba. Így ismerkedtek meg, és paptestvérekként mindkettejük számára fontos volt az egység lelkisége, a kereszt végsőkig való vállalása. Orbán László életét adta a tenger vizében, Pál József éppen nemrég vállalta el a püspöki szolgálatot a maga szépségeivel és kihívásaival. Még resicai plébánosként írta meg Orbán László életrajzát, amelyet időközben románra is lefordítottak és már ez utóbbiból is elfogyott az először nyomtatott ezer példány. Életrajzírójaként még jobban elmerült fiatalabb paptestvére életének tanulságaiban, és ezek közül osztott meg néhányat a szentmisén résztvevőkkel.

(Fotó: Fodor György)

Azt is elmondta, a felolvasott evangélium, amely Jézus azon szavait idézték, ahol arról beszél, hogy a legnagyobb szeretet, ha életünket adjuk barátainkért, nem erre az alkalomra lett kiválasztva, hanem ez a nap hivatalosan az egész világegyházban olvasott evangéliuma, ezt olvasták Orbán Lászlóék azon a tíz évvel ezelőtti napon is, és erről elmélkedtek, vicceltek is – míg végül Laci élesben is bizonyította az Isten igéjébe vetett teljes bizalmát, hitét és elkötelezettségét.

(Fotó: Fodor György)

A szentmise végén emlékeit idézte Czirják Árpád is, valamint Takó István jelenlegi egyetemi lelkész, aki annak idején a tragikus esemény nyomán vette át a stafétát.

A szentmise után a templom fala mellett elhelyezett égő gyertyákat követve előbb egy emlékfalnál idéztük fel Laci emlékét, majd az egyetemi lelkészség udvarán végigmenve a felső teremben rövid videóbejátszások idézték hangját, alakját, szelídségét, alázatát és derűjét.