Szent Domonkos öröksége

0
4247
(Fotók: Pasca Szilárd)

Csíkszentdomokos közössége névadó szentje, Guzmán Szent Domonkos hitvalló ünnepén, augusztus 8-án ülte temploma búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa az aranymisés Tamás József segédpüspök volt. A főpásztort a szentmise elején a közösség nevében köszöntötték szentelő püspöke szülőfalujában. „Örömünnep a mai, hiszen az Úr fölkentje közösségünket is aranymisés áldásban részesíti – hangzott el. – Úgy tartják, hogy egy emberöltő ötven év. Püspök atyánk ötven éve szolgálja papként Istent és az ő népét, és valóban emberöltőnek is mondható az elmúlt fél évszázad, hiszen iránymutatása és példaadása sok ember, számos pap életében megtartó öltés volt. (…) Mi, csíkszentdomokosi hívek, imádkozunk főpásztorunkért, hogy Jézus Krisztus, a legfőbb Pásztor tartsa meg erőben és egészségben, hogy továbbra is szolgálhassa őt és nyáját, egyházmegyénket!”

Ünnepi homíliájában Tamás József előbb a szent születéséről szóló legendát elevenítette fel a közösség számára, illetve a domonkos rend indulásának kezdetét, majd arról az örökségről elmélkedett, amelyet halálakor Domonkos övéire hagyott. „Ötvenegy évesen halt meg. Halála előtt így beszélt a szerzetestársaihoz: »hármas örökséget hagyok rátok: a szeretetet, az alázatosságot és a szegénységet. Ha ezt az örökséget elfogadjátok, akkor társörökösök lesztek velem a legnagyobb örökségben, amit Isten ad nekünk a mennyek országának öröklésében.« Ezt az örökséget nemcsak szerzetestársaira hagyta, hanem mindannyiunknak, hiszen keresztény életünkben a szeretetnek is, az alázatnak is és a szegénységnek is igen fontos szerepe van.”

A főpásztor ezt követően a domokosi örökség elemeit vette sorba, aktualizálva azok üzenetét, majd így zárta szentbeszédét: „Mit ér a kacsalábon forgó palota, amelynek falai között nincs békesség és szeretet. Az Úr Jézus szavai szerint, mit ér az embernek, ha az egész világot is megnyerte, de lelkileg kárt vall. (…) Csábító, számító ez a világ, de értékesebb az örök kincs számunkra, amit az Isten kínál föl. Ezért kellene a szegénységet is, mint erényt és örökséget magunkévá tenni. Templomotok védőszentjének, Szent Domokosnak ez a hagyatéka. És ha ezt a hagyatékot elfogadja az ember, és ha eszerint építi fel a maga házát, a szeretetben, az alázatosságban és a szegénységben, akkor egy nagyobb örökség vár rá, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi ész fel nem foghatta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Ezért ragadjon meg bennünket ez a három örökség és tegye a mi emberi életünket itt a földön igazán értékessé és igazán széppé.”

MEGOSZTÁS