Püspökök válaszoltak

0
2096

Tamás József gyulafehérvári római katolikus segédpüspökkel Cziple Hanna–Gerda beszélgetett, szerkesztette Szarvadi Engelbert:

 • Milyen gondolatokkal érkezett az idei OKIT-ra?
  Mit is mondjak? Nálunk Székelyföldön minden évben van egy ifjúsági találkozó, amit CsIT-nek nevezünk, aminek mindig megvan a saját jelszava, és mondanivalója. Itt is megvolt, ennek az országos ifjúsági találkozónak és úgy gondolom, hogy a jelszó és a mondanivaló is kifejezésre juttatja, hogy mit is akar ez a találkozó a fiataloktól. Én azzal a gondolattal jöttem ide, hogy segítsem a fiatalokat, hogy ezt minél jobban meg tudják élni a közösség örömét. Keresztény életünknek az az igazi célja, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük Istent és az Ő tanítását.
 • Mi a véleménye a jelenlegi OKIT-ról?
  Én úgy látom, hogy idáig minden nagyon jól meg van szervezve, minden rendben van. Nem hallottam eddig semmi olyasmit, ami visszásságot jelentett volna. Örvendek, hogy ilyen sok fiatal van itt, hogy lehet velük dolgozni, hogy szép dolgokat lehet velük elérni.
 • A szentmisén elhangzott üzenetén kívül, ki tudna emelni egy gondolatot a fiatalok számára?
  Mindig azt hangsúlyozom ki, és ebben az esztendőben is, amelyet a fiatalság évének terveztünk, az a cél, hogy minél több fiatalt megszólítsunk. Egy népnek sem, de még az egyháznak sem mindegy, hogy milyen és mennyi fiatalja van. A mi célunk pedig, hogy minél több fiatalnak tudjuk széppé tenni az életét, mert ők úgy gondolják, hogy egyszer élnek, és ezt ki kell használni, holott amit ők élvezetnek gondolnak, lehet pont az életük tönkretevője. Eltékozolják azokat a talentumokat, amelyeket a Jóisten pont azért adott, hogy már fiatalként a közösség életét, de saját életüket is értékessé és széppé tudják tenni. Áldásként tudjanak élni, és ne átokként az embertársaik között. Ez az én üzenetem. Áldásukká legyenek és váljanak ember testvéreiknek.

Florentin Crihălmeanu Kolozsvár-szamosújvári, megyés püspökkel Balint Alexandru beszélgetett:

 • Milyen gondolatokkal érkezett az OKIT-ra?
  Jó gondolatokkal, úgy értem minden ifjúsági találkozó okot ad az örömre, az ismerkedésre, a hitben való elmélyülésre, és mérleget állít elénk, hogy jobban megismerjük önmagunkat, missziónkat papként illetve püspökként.
 • Mit gondol az OKIT-ról, amikor ennyi fiatalt lát?
  Első sorban boldogság tölt el, hogy egyházunk élő és van jövője. Másod sorban is örömöt érzek, én is fiatalabbnak érzem magam. Örüljünk együtt, dicsérjük az Urat, ez a találkozó elsődleges célja is.
 • Mit üzen a fiataloknak, akik részt vesznek az OKIT-on?
  Éljék meg jól fiatalságukat, ne feledjék, hogy a legszebb korban vannak, ilyenkor az ember szárnyakkal rendelkezik, még nem halmozzák el a gondok, és van bátorsága repülni. Fontos ez a bátorság, amellyel a fiatal elindul az életben és amely az egyházat is kicsit előre viheti, hiszen a fiatalok hozzák az újításokat.

Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus megyés püspökkel Balint Mădălina beszélgetett:

 • Milyen gondolatokat hozott magával az OKIT-ra?
  Én minden fiatalokkal kapcsolatos rendezvényen, találkozón részt veszek és mindegyiknek megvan a szépsége. Épp az elmúlt napok valamelyikében láttam képeket, az 1995-ös, első, Kolozsvári Országos Katolikus Ifjúsági Találkozóról és megfigyeltem, mennyit változtunk mi, de azt is, mennyit változtak a fiatalok. Jönnek mindig újak, szépek, élettel teliek, lelkesek, néha ugyanolyan problémákkal, néha újakkal. Csak ismételni tudom, hogy minden találkozóra szívesen megyek.
 • Hogy érzi magát Szatmárnémetiben püspökként, átérezhető a jelenlevő fiatalok öröme?
  Igen. A város szép, nem nagyon ismerem, de a Kossuth-kert csodás. Részt vettem a reggeli katekézisen, a csoportbeszélgetésen, és látom, hogy a fiatalok többsége nem azért jött, hogy csak úgy elsétálgasson, hanem tudatosan érkeztek és tudják, hogy mit akarnak ezzel a találkozóval. Látjátok, ebben a világban ilyen fiataljaink vannak… hálát kell adnunk Istennek!
 • Mit üzen az OKIT-on résztvevő fiataloknak?
  Érezzék jól magukat, soha ne feledkezzenek el imádkozni, higgyenek Istenben, önmagukban és adják tovább hitüket a barátaiknak, a körülöttük levőknek.

Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspökkel Cziple Hanna–Gerda beszélgetett, szerkesztette Szarvadi Engelbert:

 • Milyen gondolatokkal érkezett az idei OKIT-ra?
  Ez nem az első ilyen találkozó amelyen részt veszek, nem is tudnám megszámolni, hányadik. Mindig valami újdonságra gondolok, amikor egy ilyen találkozóra készülünk, és készülök én is személy szerint, mert mindig egy új környezetbe kerülünk és a helyi egyháznak az életét közelebbről megismerhetjük. Ez pedig bennem mindig kihangsúlyozza, hogy ez a sok helyi egyház, egy egyetemes egyházat alkot és valamiféleképpen megerősít abban a mindennapi feladatban és elköteleződésben, amelyben próbálunk helytállni. Amikor Szatmárról volt szó, és erről a találkozóról, én megint ezt láttam, és ezt éreztem magamban, hogy a megerősödésnek a lehetősége, a találkozások révén, a tapasztalatcsere révén, a közös imák, jókedv, szórakozás által. Ez mind megérezteti azt, hogy sokfélék vagyunk, különböző, úgymond kis világokban élünk, de mégis összetartozunk, egyek vagyunk, és közös cél felé haladunk.
 • Mi a véleménye az idei OKIT-ról? A jókedv, a sokszínűség jelen van nálunk Szatmárnémetiben is?
  Igen, ezt itt elmondanám, hogy dicséretére váljon Szatmárnak, hogy egy új modellel állt elő, mert figyel egyrészt a sokféleségre; ezt nem akarja vegyíteni, kihasználja, az ilyen találkozók lehetőségét arra, hogy mindenki a saját identitását is át tudja élni, de ugyanakkor közelebb tudjon kerülni azokhoz, akik más nyelvet beszélnek, vagy más rítushoz tartoznak, esetleg más tradíciót képviselnek. Ez, valamint az egymáshoz vezetés pedig egy nem kis vállalkozás szerintem, de úgy ahogy eddig tapasztaltam, egy nagyon jó, családias hangulat van jelen. Ennek pedig nagyon örülök, és annak is, hogy Szatmár felvállalta ennek a kidolgozását és életbe ültetését, és én úgy látom, hogy ez működik.
 • Mit üzen az itt jelenlévő és a sajnos otthon tartózkodó fiataloknak egyaránt?
  Ezt így próbáltam a mai szentmisében is megfogalmazni, hogy az ilyen találkozók általában nagy lehetőséget jelentenek számunkra, hogy egy kicsit magunkra ébredjünk és helyesen tudjuk magunkat értékelni. Ugye Isten gyermekei vagyunk és ez nem egy földön túli valóság, hanem ez a mi életünknek az igazsága. Erre pedig jobban oda kell figyelni, fel kell fedezni azokat a pozitív dolgokat, azokat az adottságokat, amikkel Isten minket elhalmozott, hogy ezekre építsük a holnapot. Ez az egyik, a másik pedig, hogy akik jelen vannak, remélem hordozzák azokat is akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni. Nem akarom sorolni, hogy mennyi fiatal mondta nekem, hogy majd gondoljak rájuk is amikor én ittleszek, ennek pedig örülök, hogy van egy ilyen nyitottság, egy ilyen vonzódás. Azok akik itt vagyunk, úgy próbáljunk töltekezni, hogy ezáltal tudjuk majd lelkesíteni és bátorítani az otthoniakat is, valamint örömmel tujdunk majd beszámolni ezekről az élményekről, mert az öröm egy olyan ajándék, ami nem marad meg magában. Ezt tovább kell adni, gyarapítani kell, mert valami elindulhat innen Szatmárról, de nem magától, hanem rajtunk keresztül. Én azt kívánom, hogy az itt jelenlévők, és egyben ez az üzenetem is, hogy az itteni örömet, az itteni tapasztalatokat vigyék haza és adják a többieknek, hogy így terjedjen az öröm, a béke és a szeretet.

Aurel Percă jászvásári segédpüspökkel Balint Alexandru beszélgetett:

 • Milyen gondolatokkal érkezett a Szatmárnémeti OKIT-ra?
  Azzal a céllal érkeztem, hogy együtt legyek az ország minden fiataljával, de különösen a moldovaiakkal, mert tudom, hogy sokat számít a pap, a főpásztor jelenléte, hogy megmutassuk, hogy nem csak az oltárnál, a templompadokban vagyunk velük, de az élet minden mozzanatában. Így most is, a találkozón, amikor lelkesedésük kibontakozik, jó velük lenni. Szívesen jöttem ide, majdnem minden OKIT-on részt vettem és mindig fiatalabbnak éreztem magam, mint amennyi épp voltam, vagyok.
 • Milyen üzenetet intézne a jelenlevőkhöz?
  A mottó hirdeti: „Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél!” Fiatalok, ne féljetek a kihívásoktól, amelyeket Isten ma kér tőletek. Legyen olyan bátorságotok, mint a Szűzanya volt, hozzatok jó döntéseket és hirdessétek mindenkinek az evangélium fiatal üzeneteit.

Vasile Bizău máramarosi görögkatolikus püspökkel Balint Mădălina beszélgetett:

 • Milyen érzésekkel jött Szatmárnémetibe?
  Örömmel és reménnyel, hogy a találkozó imaalkalmai, előadásai, művészeti tevékenységei, mind-mind meghozzák a gyümölcseiket rövid és hosszú távon is. Hiszen az OKIT azért van, hogy Isten igéjét gyümölcsöztesse a fiatalokban azzal, hogy megosztjuk a hitélményeinket mindenkivel.
 • Mit érez, amikor ennyi fiatalt lát egy találkozón?
  Fiatalnak érzem magam és örülök, hogy az Egyház fiatal arcát látom. Azt mondjuk, hogy az Egyház Krisztus menyasszonya és a menyasszony mindig szép, derűs és szerethető. Így akár a fiatalok között, akár velük együtt ezt az Isten-szeretetet érzem, az értékek szeretetét érzem. Remélem ilyen csodálattal vannak a fiataljainkra tekintve Szatmárnémeti város lakói is, gazdagságot, értéket látnak bennük.
 • Mit üzen a fiataloknak?
  Szívemből kívánom minőjüknek, és szeretteiknek is, hogy fogadják be minél mélyebben Isten igéjét, éljenek örömmel, hiszen az élet csodálatos ajándék, amit Istentől kaptunk. Osszuk meg másokkal is örömünket, hogy más is szépen, harmonikusan, keresztény módon élhessen.

Schönberger Jenő szatmári római katolikus püspökkel Cziple Hanna–Gerda beszélgetett, szerkesztette Szarvadi Engelbert:

 • Mi a véleménye az OKIT-ról, a szervezésről és persze az önkénteseiről?
  Hát én az önkénteseimet csakis dicsérni tudom. Az OKIT?… Remélem a legtöbbet amit megtehettünk megtettük, és az önkénteseim is megtették. Gondolom senkinek nem lesz rossz véleménye. Nem is lehet. Sem elmarasztaló véleménye. Nem is lehet. Remélem mindenki jól érzi magát, én köszönöm a munkátokat.
 • Hogy érzi magát házigazdaként ezen a rendezvényen?
  Házigazdaként? Hát, ez egy megtiszteltetés. A megtiszteltetés az pedig egy jó érzés, én tényleg jól érzem magam. Természetesen közben még kell más dolgokat is elintéznem, de attól függetlenül örömmel vagyok veletek, köztetek.
 • Mit üzen a fiataloknak, azoknak akik most itt vannak valamint azoknak akik most sajnos nem vesznek részt?
  Azt, hogy ne féljenek. Azoknak akik itt vannak, azt, hogy ne féljenek bekapcsolódni, akik pedig otthon maradtak, hogy máskor ne féljenek eljönni.

Forrás: intc.ro