Szent Anna-búcsú a Csobot-hegyen

0
2959

A Csobot-hegyi testvérkápolnáknál csütörtökön 12 órakor kezdődött a Szent Anna-napi búcsús szentmise, amit keresztúti ájtatosság előzött meg. A zarándoklat reggel 9 órakor indult a gyergyószentmiklósi örmény katolikus templomtól és a Kápolna utcai stációkat követve érkeztek a hegycsúcsra.

A búcsújáróhelyet 1678-ban, a nagy pestisjárványok után építették. A zarándokokat Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes, majd Nagy Zoltán polgármester köszöntötték. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Korom Imre volt.

„Gyergyószentmiklóson egyedülálló az, hogy a Csobot-hegyen egymás mellett két kápolna van, és mindkettő Szent Anna tiszteletére. Miért jöttünk fel ide, e szent hegyre?” – tette fel a kérdést prédikációjában Csedő István nyugalmazott plébános.  „Szent Anna emlékünnepén szeretnénk hálát adni azokért a nagymamákért, akik szerető gondoskodásukkal, figyelmükkel gyerekeik és unokáik mellett állnak, jóságos támaszként, ölelő karként, könnyeket letörlő szeretetükkel és nevelő, védő, óvó szavukkal. Hálaadás tehát a mai ünnep a nagyszülőkért.”

„Kinek és miért kell hálásaknak lenni? Kétségtelen, hogy elsősorban a mindenható Istennek, akitől az életet kaptuk és mindazt, amivel rendelkezünk és akikké lettünk. Hálát adunk neki Szent Annáért és Joakimért, akik életet adtak a Szűzanyának, Isten választottjának, akiben testet öltött Jézus, a mi Üdvözítőnk és Megváltónk. Hálát adunk Szent Annának azért, hogy nemcsak Máriát szerette, nevelte és gondozta, hanem hogy népünkért, ma értünk itt levőkért is aggódik, közbenjár értünk és elhárítja a minket fenyegető veszedelmeket. S hálát adunk a mai ünnepelt édesanyákért, nagymamákért akiknek soha nem tudjuk eléggé kimutatni szeretetünket, hálánkat. Szeretetüket, jószágokat megérezni, értékelni akkor tudjuk igazán amikor ők már nincsenek velünk” – emlékeztetett a szónok.

A szentmise végén áldásban részesültek a nagymamák, nagytaták és unokák.

Fotó: Szent Miklós Plébánia – Gyergyószentmiklós/Facebook

 

 

MEGOSZTÁS