Személyi változások a szatmári egyházmegyében

0
2898

Folyó év augusztus elsejétől a Szatmári Római Katolikus egyházmegyében a következő személyi változások lesznek.

Schönberger Jenő megyés püspök Fagea László borsabányai plébánost végleges nyugállományba helyezte.

Papellás Istvánt, a szatmárnémeti Szent Család-templom plébánosa Szaniszlón fog szolgálatot teljesíteni.

Heinrich Antal csanálosi plébános Börvelybe megy.

Néma Sándor kálmándi plébános a lázári plébániára kerül.

Baumann István lázári plébános a nagymajtényi közösségben fog szolgálatot teljesíteni.

Tzier Ernő börvelyi plébánost Csanálosra helyezte a püspök.

Bíró Norbert Nagymajtényból a kálmándi plébániára megy.

Szmutku Róbert a nagybányai Krisztus Király plébániáról a szintén nagybányai Szentháromság-plébániára kerül, és egyben nagybányai esperesnek is kinevezte Schönberger Jenő.

Luczás Lóránt szaniszlói plébános a szatmárnémeti Szent Család-plébániára kerül.

Román János a nagybányai Szentháromság-plébániáról az egyházmegyei Caritas vezérigazgatója lett.

Hájtájer István rónaszéki i. h. lelkészt a nagybányai Krisztus Király plébániára helyezték.

Molnár Eduárd szamosdarai i. h. lelkész a rónaszéki plébániára kerül.

Istvánfi Szilárd székesegyházi segédlelkész a szamosdarai közösség plébánosa lesz.

Leabu Marius, a nagybányai Szentháromság-templom segédlelkésze borsabányai i. h. lelkész lesz.

Griz László a szatmárnémeti Kis Szent Teréz-templomból a nagybányai Szentháromság-templomba kerül segédlelkésznek.

Linzenbold Szabolcs Máramarosszigetről a szatmárnémeti székesegyházi plébániára kerül segédlelkészként.

Turtureanu Róbert újmisés a máramarosszigeti plébánia segédlelkésze lesz.

Domahidát oldallagosan Kálmándról látják el.

Gencset oldallagosan a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébániáról látják el.

 

MEGOSZTÁS