Újra megszólalt a háromszéki zarándokhely orgonája

0
2610

Futásfalváról, Felső-Háromszék alig háromszáz lelkes egyházközségéről leginkább a Sarlós Boldogasszony-napi fogadalmi búcsúja kapcsán olvashattunk eddig a Vasárnap hetilap hasábjain. Most azonban egy sokkal népesebb egyházközség számára is példaként szolgáló eseményről számolunk be.

A 19. század közepén épült templom immár jócskán javításra, felújításra szorul, amit már részben el is kezdtek. A templom orgonája pedig bő huszonnyolc éve „hallgat”. Most egy lelkes támogatónak köszönhetően újjászületett a hangszer.

Az egyházközség krónikájából (Domus historia) megtudjuk, hogy a templom korábbi orgonája „a legrégibb időkből való lévén, két változattal szaporíttatván újjá alakította Kolonics István 1885-ben a szélláda 1600-ból való ép és jó”1, az 1918-as Angster-féle „Rekvirált orgonasípok lajstromá”-ban viszont – bár megkérdőjelezve! – a hatregiszteres orgonáról az 1603-as évszámot jegyezték fel2, amelyet rövidesen szét kellett bontani, és helyébe újat rendeltek a csíktaplocai mestertől, Boda Jenőtől, amely 1949-ben készült el, összesen 336 sípja van, 260.000 lejt fizettek érte. A hangszert „1949 március 17-én Farkas Mihály torjai kántor, elismert orgonista, Pap Sándor ny. kántor-tanító, Borbáth Béla ny. kántor-tanító és Aczél Béla kántor-tanító vizsgálta felül és próbálta ki.”

Tifán Lajos plébános, Balázs Terézia és Bors László

Balázs Terézia nyugdíjas kézdivásárhelyi lakos Futásfalva szülötte. Vallásossága nemcsak a gyakori szentmise-látogatásban és imádságban merült ki, hanem a templomok javítására, szebbé tételére való adakozásban, rendszeres anyagi támogatásban is számtalanszor megnyilvánult. Látva az elnémult hangszer szomorú sorsát, személyesen kutatta fel a környékünkön tevékenykedő mestereket, orgonaépítőket, hogy a jobb sorsra érdemes hangszer újra megszólalhasson. Bors László csíktusnádi orgonaépítő mesterrel állapodtak meg a hangszer feljavításában, amelyet június 13-án kitűnő állapotban át is adtak az egyházközségnek. A felújítás, újrahangolás mellett az orgona vadonatúj légfúvó motort is kapott.

Tifán Lajos plébános ezúton is köszönetét fejezi ki a maga és hívei nevében Balázs Teréziának a nagylelkű adományért, Bors László orgonaépítőnek a kiváló munkáért. Nekik köszönhetően immár ünnepélyesebben szólhat az ének Isten nagyobb dicsőségére, a Boldogságos Szűz Mária és Szent András vértanú apostol tiszteletére.

Fórika Balázs

1 Domus Historia, Futásfalva, 4. old
2 Solymosi Ferenc Az 1918-as Angster-féle „Rekvirált orgonasípok lajstroma”- II , Magyar Egyházzene 1994/95, 4. szám / 491. old.

MEGOSZTÁS