Találkozás az átistenült pillanatban

Sarlós Boldogasszony-búcsú volt Csíksomlyón

0
2660
(Iochom Zsolt felvételei)

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél a csíksomlyói kegytemplom, pápai kisbazilika titulusa. A szent hajlék búcsúünnepén, július 2-án Urbán Erik OFM homíliájában rámutatott: nem véletlen, hogy épp a vizitációt, azaz népnyelven Sarlós Boldogasszonyt választották a Csíksomlyón megtelepedő ferencesek templomuk titulusául, ugyanis ez a rend kezdte el terjeszteni a vizitáció ünnepét szerte a nagyvilágban. „A találkozásról nem tudunk másként, mint a misztika nyelvén beszélni: két ember, két szempár egymás lényegét felfedezvén találkoznak. Ám ez az emberi találkozás átcsap az isteni dimenzióba. Ebben a találkozásban, akár mindannyiunk őszinte, tiszta szeretetből fakadó találkozásában, ott van az Isten: átistenül a pillanat. Az isteni szeretet  képessé tesz az őszinte találkozásra – fejtette ki a szónok, majd hozzátette: – Az ember nagyon sokszor vagy feketén, vagy fehéren nézi a történéseket, és nem veszi észre benn e az Istent. Vigyáznunk kell, hogy ezeket az őszinte találkozásainkat nehogy a helytelen, önző szeretetünkkel tönkretegyük. Szépíteni kell a találkozásainkat. Legyen ott mindig az Isten, aki a szeretet forrása. Mert mi történik a szép, Istennel átitatott találkozáskor? Emberi gesztus fakad, a hála.” Végül arra ösztönözte a jelenlévőket, hogy mindannyian kérjék a kegyelmet, hogy találkozásaikban megtapasztalhassák a szentháromságos egy Istent összekötő szeretetet.