Bérmálás az arad-belvárosi templomban

A püspöki helynök huszonöt fiatalt erősített meg hitében

0
1526

Július 1-én, a zsúfolásig megtelt arad-belvárosi római katolikus templomban 25 fiatalt bérmált meg Johann Dirschl püspöki helynök.

A szertartás folyamán a bérmálandók magyarul és románul olvastak fel, majd P. Blénesi Róbert plébános, minorita házfőnök beszámolt a fiataloknak a bérmálásra történt felkészítéséről. A püspöki helynök a bérmálandóknak feltett kérdésekre kapott helyes válaszokból győződhetett meg azoknak a felkészültségéről.

Magyarul és románul elmondott ünnepi szentbeszédében Johann Dirschl helynök a bérmálás szentségét, vagyis a Szentlélek közreműködésével a hitben való megerősödést járta körbe. Mert a nagykorúsághoz közeledő fiatalok a kereszteléstől eltérően, most maguk dönthetnek Jézus követéséről. Ebben nagy segítségükre lehetnek a szülők mellett a bérmaszülők is, akiket megkért: e nehéz úton ne hagyják magukra a fiatalokat. Ezt követően a bérmaszülők jobb kezével a vállukon eléje járuló fiataloknak a püspöki helynök a szentelt krizmába mártott jobb hüvelykujjával keresztet rajzolt a homlokukra, majd a fejük fölé emelt kézzel mondta: fogadd a Szentlélek ajándékainak a jelét!

A szentmisén a Tankó László karnagy által vezényelt kórus énekelt.

Forrás: nyugatijelen.com

Fotó: Kurunczy Ferenc

MEGOSZTÁS