Méltónak találtattak

Papszentelés volt Gyulafehérváron

2
5936
Papszentelés a gyulafehérvári székesegyházban 2018. június 29-én. • Fotó: Bőjte Csongor

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye részére június 29-én a délelőtt tízkor kezdődött szentmisén Jakubinyi György Miklós érsek pappá szentelte a csíkszépvízi Antal Zoltán-Lászlót, a galócási Fülöp Zsombort, a borzonti Kovács Józsefet, a kézdivásárhelyi Pasca Szilárdot és a petrozsényi Popesc Mihăiță Cristiant.

A szentelendők bemutatása után Jakubinyi György Miklós érsek homíliájában Szent Péter életének mozzanatait elevenítette fel, s ezeket állította párhuzamba a papi meghívás vagy a plébániai élet eseményeivel. Az apostol meghívástörténetéről beszélve kiemelte, a pappá szentelendők hivatástörténete is eltérő, akárcsak az apostoloké. Van, akinek szülői vagy plébánosi mintára született a hivatása, másokban egy-egy zarándoklat lelki élményekor fogalmazódott meg az igen Isten hívására. Az Úr Jézus nagyszerű pedagógiai érzékkel, minden apostolt a maga szakmájával hív meg. A csodálatos halfogást csak Péter, a halász ismerhette fel, aki tudta, ez lehetetlen volna normál körülmények között. Hangsúlyozta, ne ítéljük el Szent Pétert árulásáért, hiszen még nem volt vele a Szentlélek, aki támogathatta volna. Ezt támasztja alá a feltámadott megjelenésekor adott szeretetvallomása is, amellyel a hármas tagadását „helyreigazíthatja”. A pap életében is vannak sötét és nehéz napok, kísértések, ha megtörténik a bukás, mindig van lehetőség visszaszerezni a keresztségben elnyert ártatlanságot a bűnbánat szentségében.

A homília után a jelöltek ünnepélyesen ígéretet tettek, majd a Mindenszentek litániája elimádkozása után a tulajdonképpeni szentelés, a kézrátétel és a felszentelő ima következett. A papjelöltek egyenként a szentelő püspök elé térdeltek, ő pedig két kezét fejükre téve csendben imádkozott, átadva a lelki hatalmat. Utána a jelenlevő papság is sorban a szentelendőkhöz járult és kezüket azok fejére téve kérték Isten áldását. Miután ünnepélyesen beöltöztették a szentelendőket, átvették szolgálatuk liturgikus eszközeit, a paténát és a kelyhet, Isten népének áldozati adományával: a kenyérrel és a borral együtt. Az új papok a szentmise áldozati részét már a felszentelő püspökkel együtt ünnepelték, koncelebráltak. A liturgia az érsek áldásával ért véget.

A későbbiekben fotóriporttal és az újmisések helyezéseire vonatkozó információkkal jelentkezünk.

A papszentelési szentmisét élőben közvetítették, IDE kattintva visszanézhető.

 

MEGOSZTÁS