Keresztelő Szent János-búcsú volt Brassóban

0
2567

Az erdélyi ferences rendtartomány brassói templomát Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel. Idén a szent ünnepének vigíliáján, 23-án este ünnepeltek búcsús szentmisét helybéli és távolabbról érkezett zarándokokkal közösen. A szentmise főcelebránsa és szónoka Urbán Erik OFM, a csíksomlyói Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt istenháza templomigazgatója volt. Homíliájában a ferences szerzetes rámutatott arra az isteni gondviselésre, amellyel Atyánk az emberhez láthatóan, tapinthatóan közreműködik minden gyermek, s így Keresztelő János születésekor is. Zakariás kételkedve fogadja az örömhírt, amely elvenné az ő szégyenüket, hogy az ő házasságukban még nem született gyermek; s ebben az örömben a gyermek megszületésekor Zakariáson és Erzsébeten kívül részesülnek mások is, a szűkebb és tágabb család tagjai, köztük a Boldogságos Szűzanya is.

Az öröm forrása pedig az volt, hogy irgalmat gyakorolt Erzsébettel és Zakariással az Úr. Az üdvösség üzenete ez, hogy az Isten kegyelmes volt, s ennek nyomán a családhoz látogatóba érkezők szívében is megszületik az öröm, amelyet hirdetnek a világban, amerre járnak. Végezetül rámutatott arra, Brassóban a ferences világi közösségben is, illetve a plébániákon is miképpen működik annak a  vendégszeretetnek, a segítségnyújtásnak és -elfogadásnak a megvalósulása, amelyből az egykori újszülöttet látogatók is részesültek. Ennek a szeretetszolgálatnak pedig igen komoly következményeire számíthatunk, hiszen életünk tanúságtevő lesz, cselekedeteink Istenre mutatnak és a közösséget fogunk ezáltal formálni.

Fotó és forrás: Urbán Erik OFM/Facebook