Hálaadás a Jó Pásztornak

0
4554
A jelenlevő jubiláns papok (balról jobbra felső sor): Kerekes László, Kovács Gergely, Jakab-Fancsali Kálmán, Bene Gábor, Dávid György, (balról jobbra alsó sor) Bíró Lajos, Csíki Dénes, Tamás József segédpüspök, Jakubinyi György érsek, Gergely Fülöp és Holló László.

A főegyházmegye hagyományához híven, június 22-én Jakubinyi György érsek meghívására Gyulafehérváron találkoztak és a székesegyházban adtak hálát Istennek az egyházmegye ezüst- és aranymisés papjai az elmúlt évek kegyelmeiért.

A szentmise főcelebránsa és szónoka, az idén aranymisés Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke volt, aki a papságról elmélkedett, kérve ünneplő paptestvéreit, hogy továbbra is Isten hűséges szolgái maradjanak, aki meghívta őket. A szentbeszéd után a jubilánsok a főpásztor előtt megújították papi ígéreteiket, majd a közös ünneplés végén együtt imádkoztak Isten szolgája Márton Áron püspökért.

Ezüstmisések (25 év): Dávid György (Sepsiszentgyörgy-Krisztus Király), Holló László (Kolozsvár, BBTE), Kerekes László (Kézdivásárhely-Boldog Özséb), Kovács Gergely (Róma), Nagy-György Attila (Bozen Brixen).

Aranymisések (50 év): Antal András (Cleveland), Bene Gábor (Székelyvécke), Bíró Lajos (Csíkszereda), Csíki Dénes (Nyárádköszvényes), Gergely Fülöp (Csíkborzsova), Jakab-Fancsali Kálmán (Ozsdola), Orbán Menyhért (Székelypálfalva), Simon Dénes (Székelyudvarhely), Tamás József segédpüspök (Csíkszereda), Vass Zoltán-István (Nagykászon).

Fotó: Bőjte Csongor

 

MEGOSZTÁS