„Az orgona a liturgia színe”

0
3040

Június 17-én, vasárnap kiemelkedő eseményre gyűltek össze a borzonti hívek. Tamás József segédpüspök ünnepi szentmise keretében áldotta meg Gyergyóalfalu leányegyházközségének új mechanikus orgonáját, amelyet Németországból vásároltak. Jenei János plébános kezdeményezte a pénz gyűjtését az orgonára, buzdította a borzonti híveket, hogy ki-ki a maga szándéka és lehetősége szerint járuljon hozzá az orgona megvásárlásához. Istennek hála megvalósult!

A szentmise elején a püspök atya megáldotta a virágkoszorúval feldíszített új orgonát. Homíliájában az orgona szerepéről és magasztosságáról beszélt. Elmélkedésében kiemelte, hogy a II. vatikáni zsinaton döntötték el, hogy az orgonán kívül más hangszert is lehet használni a templomban, azelőtt csak az orgona segítségével magasztalták Istent. Napjainkban már gitárral, fuvolával, hegedűvel és más hangszerekkel is. Az orgona hozzájárul egyik feladatunk elvégzéséhez, amely Isten magasztalása, imádása, mivel Isten első parancsa így szól: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Rávilágított az orgona magasztosságára: „Az orgona a liturgia színe” hangzott el a prédikációban.

Az orgonának sok szerepe van: általa dicsérjük és magasztaljuk a mi teremtő Istenünket. Egy másik fontos szerepe, hogy ráhangol az egységre. Az orgonát sípok alkotják, amelyek a hangszer megszólalásakor eggyé lesznek, mert ha hiányzik akár egy síp is, nem teljes. Olyan, mint az emberi test, szükségünk van minden egyes testrészünkre, mert mindegyiknek fontossága van. Az orgona teljessé teszi az ünnepet az emberi hanggal együtt.

Az áldást követően a székelyudvarhelyi Pap Attila szólaltatta meg a hangszerek királyát. Ez csodálatraméltó volt. Ahogy plébánosunk fogalmazott: „meghallhattuk, hogy mire is képes ez az orgona”.

Az újonnan szentelt orgona a németországi Detmold település lebontásra ítélt Szent Kereszt-templomából származik. Az orgonát 1990-ben építette újjá a Bosch cég, egy régebbi orgona jó minőségű sípjait és szélládáját felhasználva. Az orgona szekrény tölgyfa. Az orgonának 7 regisztere, 1 manuálja és pedálja és összesen 417 sípja van. Hang és regiszter traktúrája, mechanikus rendszerű, szélládája csúszkaláda.

A szentmise végén a püspök úr megáldotta a falu egyik újraállított útszéli keresztfáját is, amelyet a közeledő primícia alkalmából faragtak. Felirata kifejező: „Jézus Világ megváltója, könyörögj érettünk!”

 

Ez a vasárnap nagy ünnepnek számított a faluban. A számunkra legszebb ruhát, a székelyruhát öltöttük magunkra, hogy ezt a csodálatos ünnepet még szebbé tegyük.

Székely Katalin

MEGOSZTÁS