Szentségfelvétel előtt

0
1559

A ma (június 14.) reggeli szentmisében, a Seminarium Incarnatæ Sapientiæ közössége és a szeminárium elöljáróinak színe előtt az egyházi rend első és második fokozatának, a diakonátus és a papság szentségének felvételére készülő növendékek ünnepélyes formában, latin nyelven megvallották hitüket a Credo szavaival. Ezzel a gesztussal nyilvánosan is eltökélt szándékukat fejezték ki amellett, hogy hiszik és vallják mindazokat a hitigazságokat, amelyeket az Anyaszentegyház is hirdet. Ezt követően nyilatkozatot is írtak alá, amelyben kifejezték a rájuk háruló kötelezettségek gondos teljesítését, a hitigazságok megőrzését és továbbadását, illetve a főpásztor iránti engedelmességük megtartását.
Kép és szöveg: Blaga Antoniu/Seminarium Incarnatæ Sapientiæ