Nagykirbájt ünnepeltek Kaplonyban

0
1808

Ragyogó napsütéssel ért véget a tegnap, június 13-án megtartott kaplonyi nagykirbáji (Kirchweih/búcsú) szentmise. Noha a legszentebb áldozat bemutatása előtt igencsak felhős volt az ég, félő volt, hogy elmossa a szabadtéri szentmisét az eső. Mint elhangzott, szép emberekké kell lennünk. Belülről fakadó szépséget kell sugároznunk az embertársaink felé.

A kaplonyi Szent Antal-templom búcsúját június 13-án tartották meg. A szentbeszédet  Diósi Dávid gyulafehérvári teológiai tanár mondta.

„Kedves Testvér, otthon, környezetednek, mindenkinek, akivel hazatérésed után találkozol, mondd, hogy te ma itt, ezen a szentmisén az éggel találkoztál. Jóllehet ugyanaz vagy, mint aki elmentél otthonról, de mégis másképp érkeztél haza. (…) Más emberként, mert valakivel találkoztál. És ez a valaki nem akárki, hanem az isteni szépség legszebb, legtökéletesebb földi megjelenése, pontosabban a Szent Antal karján ülő kisded tekintete. Kedves testvéreim, mi, mai keresztények csak úgy tudunk erősek lenni, ha ismét szépek akarunk lenni. Szépek pedig csak úgy tudunk lenni – nem kicicomázott, kisminkelt emberek, hanem szép emberek! –, ha engedjük, hogy az isteni szépség átöleljen bennünket. Ha hagyjuk, hogy a szentek példája a jó útra vezessen bennünket!” – fogalmazott a papnevelő intézet vicerektora.

A megható szertartást követően a házigazda plébános, Tímár Asztrik OFM mondott köszönetet a megható, a mindennapokban felhasználható, azokhoz útmutatásként szolgáló gondolatokért. Kifejtette ugyanakkor, hogy az egyháztanács tagjaival még a mise előtt sem voltak bizonyosak abban, hogy megtarthatják a szabadtéri misét. Mint hozzátette: örül, hogy végül is napsütés ölelte át ezeket a lélekemelő pillanatokat. Köszönetet mondott továbbá a fúvószenekar és az egyházi kórus tagjainak a szolgálatukért, illetve mindenkinek, aki segített.

Az ünnepi szertartás énekszóval, közte nemzeti imánk eléneklésével zárult. Sort kerítettek továbbá a hívek által hozott liliomok megáldására is. Árusok valóságos hada várta a miséről érkezőket, akik a tűző napsütésben a híresen ízletes kaplonyi kirbáji ebédhez siettek.

Fotó és forrás: Anziksz.com