A hívő ember Istenre bízza életét

Páduai Szent Antal-búcsú volt Déván

0
1518

A hívő embernek sohasem szabad elcsüggednie, hiszen Isten személyében olyan segítőtársa van, aki minden földi hatalmasság felett cselekszik – hangsúlyozta a dévai Páduai Szent Antal-búcsú alkalmával Berszán Lajos kanonok, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum alapítója és jelenlegi lelki igazgatója, aki édesanyja életpéldájával erősítette a hitet a jelenlévőkben. Az ünnepi szentmisén mondott homíliájában hangsúlyozta: a mai világban már semmi gyakorlati akadálya sincs a bibliaolvasásnak, a Szentírásból történő lelki táplálkozásnak. A milliók által tisztelt Páduai Szent Antal is Isten igéjéből merítette hitét, szónoki képességét, mellyel sokakat térített az evangélium útjára. Ha a keresztény ember életében központi helyet foglal el Isten, a vele való állandó beszélgetés, az ő szavának rendszeres olvasása, akkor megszentelődik az ember élete, családja, környezete – fogalmazott Berszán Lajos kanonok.

A dévai Páduai Szent Antal-templom búcsúünnepére nem csupán a helyi hívek jöttek el szép számban, de velük együtt ünnepeltek a környező településekről (Csernakeresztúrról, Vajdahunyadról, a Zsil völgyéből) és távolabbról érkezők is. A szentmisét Berszán Lajos, Szász János petrozsényi plébános, pápai káplán, kanonok és Szabó Ákos vajdahunyadi plébános mutatta be. Főcze Bonaventura OFM dévai plébános házigazdaként  köszöntötte a szolgálatot vállaló lelkésztársakat, ferences testvéreket, Florin Oancea dévai polgármestert, aki Pogocsán Ferdinánd alpolgármester társaságában vett részt feleségével együtt a Szent Antal-búcsún.  Bonaventura testvér köszönetet mondott a helyi közösségnek is: az egyháztanácsosoknak, a rózsafüzércsoportnak, a kórusnak és kiemelten Drijman Etelkának, a csernakeresztúri Combrut pékség tulajdonosának, aki több száz cipó sütését vállalta el ez alkalomra. A megáldott kenyerekből a búcsú résztvevői mindannyian részesültek.

Gáspár-Barra Réka/Nyugati Jelen