Tíz éve felszentelt lelkipásztorok találkoztak Kolozsváron

0
3541

Aki június 11-én a kolozsvári Szent Mihály-templomban részt vett a délutáni szentmisén, különleges ajándékban részesült: együtt imádkozhatott nyolc olyan fiatal pappal, aki pappá szentelése tizedik évfordulóján hálát adott Istennek a hivatás kegyelméért és a benne való kitartásért. Veres Stelian, Miklós Claudiu SJ, Málnási Demeter, Csüdör Imre, Kovács Zsolt, Papp Márton, Hiticaș Valentin Macedon és Török Zsolt jött el, hogy közösen ünnepeljen.

A szentmise főcelebránsa Kovács Zsolt kézdimartonosi plébános volt, a homíliát Papp Márton imecsfalvi plébános mondta. Az évfordulóra Sabău-Trifu Cristina egyházművész készített emléklapot a II. János Pál pápától sokat hallott „Totus tuus” jelmondattal, a templom kórusa, kántorai közreműködtek, hogy ünnepélyesebbé tegyék a hétköznapra eső ünnepet. Meglehetősen sok hívő vett részt a szentmisén, ami nem utolsósorban a jelenleg plébániai kormányzóként szolgálatot teljesítő Veres Stelian iránti megbecsülést mutatta, amit különösen a Kovács Sándor főesperes-plébános váratlan halála utáni időszakban tanúsított helytállásával, hiteles és fáradtságot nem ismerő munkájával vívott ki. Ezt emelte ki paptársa, Bojtor Attila is, amikor a plébánia alkalmazottai nevében köszöntötte.

Kolozsváron az elmúlt rövid fél év során sok olyan pasztorációs esemény történt, amire korábban nem, vagy csak nagyon rég, nagyon ritkán volt példa, ilyen volt a nagycsütörtöki lábmosás, az úrnapi, különlegesen nagy formátumú körmenet és a közösséget közelebb hozó sok más, kisebb léptékű, de fontos események, ezek sorába szépen illeszkedett ez a meghitt, kedves, minden nagyzolástól és fennhéjázástól mentes ünnep is. Veres Stelian a szentmise végén egyenként bemutatta jelen levő volt osztálytársait, majd azokat, akik különböző plébánosi teendőik miatt nem tudtak eljönni, köztük Pantea Tibor és Urbán Erik ferenceseket, Csont Edét, és megemlítette azt a négy osztálytársat is, akikkel ugyan együtt indultak, de akiknek útja időközben másfelé tért.