Istenbe gyökerezve

Jézus Szíve ünnepén, június 8-án, a nagybányai katolikus közösség, Rosalba Gallarotti nővért is köszöntötte, rendbe lépésének ötvenedik évfordulóján.

0
1152

A nagybányai Krisztus Király templomban, Jézus Szentséges Szívének ünnepén püspöki szentmisében köszöntötték a Jézus Szíve Kisleányai kongregációjának egyik tagját, Rosalba Gallarotti nővért, aki kereken ötven éve szolgálja a rend kötelékében Krisztust a rászorulókban. A nagybányai kongregáció 23 éve segíti a helyi rászoruló gyerekeket. A lehetőségeket felismerve, a nővérek 2000-ben létrehoztak egy alapítványt is, „Sacro Cuore” néven, majd egy család-típusú gyermekotthont, a Boldogság Házát, illetve egy iskolás gyerekeket fogadó napközit, a Mosolyok Házát. Az idők során sok gyerek nőtt fel a nővérek otthonában, alapított családot és él teljes életet, jelenleg pedig több, mint negyven gyerekük van Nagybányán a Jézus Szíve Kisleányai nővéreknek.

A szentmise elején, Schönberger Jenő püspök megköszönte Istennek mindazt a szeretetet, amely Jézus Szívén keresztül érkezik a világba és amellyel az emberiséget körülöleli, majd a szentbeszédében, a szív motívumánál maradva arra buzdította híveit, Mária közbenjárását kérjék ahhoz, hogy Jézus szívéhez hasonlóvá formálják saját szívüket. „Názáretben, Jézus és Mária semmi máshoz nem hasonlítható módon élt harmonikus és bensőséges kapcsolatban. Ennek jellemzői a kevés beszéd, a sok hallgatás, az egyszerű, de szeretetteljes gesztusok voltak. Jézus szíve Mária anyai szívének melegében fejlődött, hiszen Mária kapta azt a szép feladatot, hogy Jézus emberi szívét formálja” – mondta a főpásztor, majd azt kérte híveitől, legyenek Istenbe gyökerezett emberek, nem pedig a szél által fel-felkapottak, az érdekek által vezéreltek, eltévelyedettek. „Jézus Názáretbe visszatérvén növekedett a bölcsességben és a kegyelemben is. Amikor eltévelyedett emberekkel találkozott, azt mondta nekik: <<Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű>> (Mt 11,28-30). Ezt a meghívást mindannyiunknak meg kellene hallanunk, és erre mindannyiunknak válaszolnunk kellene úgy, ahogyan az Isten szolgálatát választó személyek, ahogyan Rosalba nővér tette. Ő megértette, hogy Jézus őt is hívja követésére az önátadás útján, hogy azontúl mindig Isten kegyelmében éljen.”

Ha a szentmise – amelynek keretében a nővér megújította szerzetesi fogadalmait – előtt a Jézus Szíve Kisleányai gyermekei köszöntötték Rosalba nővért énekükkel, a szentmise végén a közösség képviselői üdvözölték őt és adták át a virágokkal együtt jókívánságaikat.

Forrás: Szatmári egyházmegye