Elballagtak a Szent László-líceum végzősei

0
2290

Ma, május 25-én délben elballagott a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum két tizenkettedikes osztálya. A hálaadó szentmisét és ünnepséget a nagyváradi székesegyházban tartották, ahová a végzősök szokás szerint tanáraikkal a Kanonok sorról vonultak be, miközben énekelték az ilyenkor szokásos Gaudeamus igiturt és a Ballag már a vén diákot. Az idén Kele Tünde tanár osztálya, a gazdasági szakügyintéző szakos XII. A és Kovács Márta tanár osztálya, a humán-teológiai profilú XII. B intett búcsút iskolás éveinek.

Az ünnepi szentmise bevezetőjében a Böcskei László megyés püspök szívélyes üdvözletét is közvetítő dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató arra hívta fel a figyelmet: Istennek hálát adni gyűltek össze az elmúlt 4, 8 vagy 12 esztendőért, a maguk mögött hagyott iskolai évekért, s egyúttal kérik a Mindenható segítségét, kegyelmét, pártfogását, hogy helyt tudjanak állni az életben. Prédikációjában a tisztelendő a biztonság utáni örök vágyról elmélkedett, annak magánéleti és iskolai, munkahelyi viszonyaira is kitérve. A mise után a ballagók batyukat ajándékoztak az egyházi elöljáróknak, és megtörtént a jelképes értékű tárgyak (zászlók, kulcs) cseréje a tizenegyedikesek és tizenkettedikesek közt.
Konrád Katalin igazgató a beszédében két szimbólumról tett említést, azt kívánva volt tanítványainak: legyenek erősek, mint a kőszikla, nem feledkezve meg arról, hogy hibázni majd bocsánatot kérni sem szégyen, és találják meg forrásaikat, ahová mindig érdemes visszatérni.
Díjazták a ballagókat, majd a két végzős osztály közös műsorával ért véget az ünnepség.

Ciucur Losonczi Antonius/Erdon.ro alapján
Fotó: Micaci Cristian