Cigánypasztorációs képzés volt Csíksomlyón

0
1911

A Boldog Ceferino Intézetet annak céljából hozta létre Magyarországon a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia, hogy a cigánypasztoráció számára munkatársakat képezzen és szakmai segítséget nyújtson ezen a területen. Sok eredményt ért el fennállása során. Ilyen többek között a cigány embereknek szervezett képzés, amely által a saját népük, kultúrájuk szerint tudják megszólítani, Isten útjára vezetni a cigány népet. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően mára nemcsak cigányok képzését tudják elvégezni, hanem olyan magyar katolikus papok, szerzetesek, hitoktatók, szimpatizánsok képzését is, akik a cigánypasztorációban érdekeltek, vagy egyszerűen szeretnének ezzel foglalkozni. Ennek a programnak a szakmai vezetője Bángi-Magyar Anna.

Ilyen alkalmat, cigánypasztorációs képzést tartottak május 23-án, szerdán a gyulafehérvári egyházmegyében, a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban Márkus András, az őrkői plébános közreműködésével. A képzésen kilenc plébános vett részt, valamint Péter Szabolcs, a Gyulafehérvári Caritas képviseletében. A képzés előadás-sorozatát a cigány nép ismeretéről, pontosabban az erdélyi cigányok helyzetéről, szokásairól, betelepedéséről, Bakó Béla Pál OFM nyitotta meg. Ezt követően a szentségek kiszolgáltatásáról beszélt Márkus András. Kiemelte, hogy a cigány nép nagyon ragaszkodik a szentségekhez. Ezt számtalan megtapasztalt példával is alátámasztotta. A délutáni órákban a magyarországi előadók osztották meg gyakorlati tudásukat. Emődiné Csapó Barbara, a jezsuita Lehetőségek Iskolája vezetője a cigány felnőttek oktatásában szerzett tapasztalatairól beszélt. Az előadás-sorozatot Farkas Gábor, a Boldog Ceferino Intézet moderátora zárta. Témája a cigány emberek érzelmi világa, önismerete volt. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy cigány testvéreinkhez való viszonyulásunk evangéliumi, bensőséges, megértő kell hogy legyen. Azáltal tudjuk ezt elérni, ha valamennyire ismerjük belső világukat.
A szervezők bátorítanak minden olyan papot, szerzetest, hitoktatót, akik szeretnének cigányokon segíteni, vagy egyszerűen megköveteli az adott szituáció, hogy bátran keressék fel Márkus András plébánost, és jelentkezzenek a következő képzésre! (Itt, Erdélyben még kérdéses az időpont, viszont június elején Hódmezővásárhelyen lesz egy képzés.)

Kalányos Ottó

MEGOSZTÁS