Nagyváradi orgonista Váradszöllősön

0
1580

A Váradszöllősi Zenei Estek 2018-as sorozatának harmadik meghívott előadója az aradi születésű, jelenleg Nagyváradon sokrétű zenei tevékenységet kifejtő (tanár, karnagy, orgonista, kamarazenész, zeneszerző) Garai Zsolt. Pünkösdvasárnap, 2018. május 20-án, a 19.00 órakor kezdődő orgonaest zenei anyagát Hrabanus Maurus (kb. 780-856, német bencés szerzetes, apát, mainzi érsek, tudós) nevéhez köthető csodálatos, (az első fennmaradt) Szentlélekről szóló Veni Creator Spiritus nagyon emelkedett, impozáns és fennkölt (vesperás) himnusz szolgáltatta (Babits Mihály fordításában: Teremtő Lélek jöjj közénk! Híveid szívét látogasd, Töltsd malaszttal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott.). A koncert kezdetén az egybegyűltek elénekelték e gyönyörű (ambrózián) himnuszt, megadva ezzel méltó „lelkiségét” és kezdetét a jó érzékkel összeállított pünkösdi tematikus program tolmácsolásához. Elsőkén Girolamo Cavazzoni (kb. 1510-1580) olasz zeneszerző és orgonaművész, aki 1525-től a mantovai herceg zeneszerző-orgonistája, (majd a Szt. Barbara templom orgonistája), Intabulatura d’Organo című 1542-ben megjelentetett (himnusz) gyűjteményéből a Veni Creator Spiritus éneklően szép, modális színgazdag fordulatokban bővelkedő anualiter himnuszfeldolgozás csendűlt fel. Az orgonaest második zeneszerzője a francia orgonaművészet és iskola megalapozójaként számon tartott, a renessance és a barokk átmeneti periódusát reprezentáló Jean Titelouze (1563-1633) 1623-ban publikált gyűjteményből a Veni Creator Spiritus, sajátosan hangszerszerű (formáját tekintve 4 versettoban megkomponált) színfantáziában gazdag himnusz kerűlt bemutatásra. Titelouze, aki 1585-től a roueni St. Jean templom orgonistája, 1588-tól a székesegyház egyházzenei vezetője (1610-től kanonok) újszerű ritmusával és finoman árnyalt disszonanciáival a francia orgonazene jelentős személyisége. A soron következő Giovanni Battista Fasolo da Asti (1598?-1680) olasz ferences, zeneszerő, orgonista 7 verzusban (legmerészebb harmóniai és modulációs eszközök a 2. verzusban) megfogalmazott, éneklő, szép, imitációs technikán alapuló zenei eszközöket és eljárásokat alkalmazva valósítja meg a fent említett himnusz többszólamú kivitelezését.

A délnémet orgonatradíció egyik legfontosabb képviselője Johann Pachelbel (1653-1706) orgonista – többek között – Eisenachban (itt megismerte a Bach családot), Erfurtban (itt tanította Johann Sebastian Bach bátyját, az ifjabb Johann Christoph Bachot), majd a nürnbergi Szent Sebaldus templomban. A gyönyörű himnuszból lett evangélikus Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist (P 223) korálfeldolgozása hangzott el. Rövid, tömör, zeneszerzői technikákat alkalmazva domborítja ki a korál adta lehetőségeket.

Nicolas de Grigny-t (1672-1703) Couperin-nel együtt a francia barokk orgonaművek legnevesebb szerzőinek tartják. Apja, nagyapja és Robert nagybátyja is a reims-i székesegyház orgonistája volt, ahol ő is kezdte működését. Később a Saint Denis apátság orgonistája Párizsban, ahol testvére, André az alperjel. 1695-ben házasodott meg, és hét gyermeke született. 1697-től újra a reims-i Notre-Dame orgonistája. Ebben a székesegyházban koronázták a francia királyokat. Az 1699-ben megjelent első orgonakönyvéből (mely 1 misét és 5 himnuszt tartalmaz, amelyet különböző egyházi ünnepekre írt) a Veni Creator Spiritus himnusz feldolgozásának két tétele (Plein jeu, Duo) hangzott el sajátos regisztrációs hangszínekkel tolmácsolva. A nagy német barokk zeneszerzőt J.S. Bachot (1685-1750) is megihlette a fent említett himnusz korál változata, Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist BWV 667 mely élete utolsó, lipcsei időszakában írt és rendszerezett (kiadva 1746/47) gyűjtőmappában más koráltól független darabok mellet 18 ugynevezett lipcsei korálokat tartalmazó gyűjtőmappában található. A csodaszép dallamot először a legfelső szólamban halljuk folyamatos nyolcad, illetve tizenhatod értékü mozgások kiséretében, majd egy rövid négyütemes átvezető rész után a legmélyebb, pedál szólam hozza a határozott lüktetésü korál dallamot. A soron következő romantikus zeneszerző neve ismeretlen (Anonymus). Két nagyobb zenei egységre osztható meditációt hallhattunk a már fent említett himnusz fölött.

A két és fél éves korában megvakult Adolphe Marty (1865-1942) francia romantikus zeneszerző és orgonista egy harmóniumra vagy kisorgonára komponált pünkösdi Offertoire, Grand choeur pour la Pentecôte című improvizativ műve képviselt sajátos romantikus színfoltot az orgonaesten.

Az orgonaest záródarabjaként Garai Zsolt zeneszerzői vírtusával ajándékozott meg valamannyiünket. A kimondottan erre az alkalomra komponált Veni Creator Spiritus partitába (melyben téma +6 variáció található) lenyűgözően ötletes és akusztikus megoldásokat figyelgetünk meg, helyenként ötvözve német, francia, és magyaros elemeket. A gondosan és szépen összeállított program stílusos és hiteles tolmácsolását a közönség hatalmas tapssal köszönte meg. A Bach, Pachelbel és Grigny szerzők műveinek kivételével, mindegyik helyi ősbemutatónak számított.

Józsa Domokos
Forrás: hirek.varad.org

MEGOSZTÁS