Bérmálás a nagyváradi székesegyházban

0
1972

Böcskei László váradi megyés püspök 34 fiatalnak és 6 felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a székesegyházban Pünkösdvasárnap, 2018. május 20-án. A jelöltek felkészítését Fodor József általános helynök, a székesegyházi főplébánia lelkipásztora végezte.

Negyven jelölt fogadta szívébe a Szentlélek hét ajándékát és részesült a bérmálás szentségében pünkösdvasárnap délben a nagyváradi Székesegyházban.

Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök egy hasonlattal élve úgy fogalmazott: amiként a szentírási olvasmányban is elhangzott, hogy az első pünkösdkor az apostolok mind együtt voltak az emeleti teremben, a jelenlevők is ugyanilyen hangulatba helyezték magukat, várják és kérik Isten ajándékát a Szentlélek által. Ez az ünnep azonban nem csak valamire való emlékezésről szól, hanem Isten e csodáját mindannyian megvalósíthatjuk az életünkben, amennyiben nyitottak vagyunk a Szentlélek előtt.

Fodor József általános helynök, a székesegyházi főplébánia lelkipásztoraként bemutatta a főpásztornak a jelölteket, jelezve, hogy előkészültek a bérmálkozásra, és a szentség kiszolgáltatását kérik. Tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, és a szentgyónás által készültek fel a bérmálás szentségének felvételére, méltóak tehát arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket.

Elsősorban a megbérmálandókhoz intézve szavait, Böcskei László prédikációjában arra utalt, hogy a világon mindenkinek van egy története, egyéni és közösségi szinten egyaránt, melyeket valamiféleképpen meg szoktunk örökíteni. Régebben, s talán még napjainkban is itt-ott családi krónikák készülnek, az imakönyvekbe nemzedékeken keresztül feljegyzik a családokat érintő főbb eseményeket. Mindennapi gyakorlat, hogy a hivatalokban, munkahelyeken önéletrajzokat kérnek tőlünk, és monográfiák látnak napvilágot települések, nagyobb közösségek múltjáról. Az emberiség történelmével is sokan foglalkoznak, és tulajdonképpen pünkösd is egy történetről szól, egy olyanról, mely új fényben tárja fel előttünk az embert és annak küldetését. Nem más, mint Isten gyermekeinek a története, a miénk.

Azonban nem csak egy ténymegállapítás, annak a megörökítése, hogy együtt voltak az apostolok, és történt velük valami, ami megváltoztatta az életüket, hanem a leírásban benne van az is, ami ezután következett ott, és a Szentlélek eljövetelével elkezdődött az ő életükben, s általuk az emberiség történetében. Egy olyan megvalósulás, mely meghívást kell jelentsen számunkra is arra, hogy felismerjük azt: nagyobbra vagyunk hivatottva annál, mint azt gondolnánk, hiszen a Szentlélekkel való találkozás révén Isten igent mondott ránk, benne vagyunk a tervében, fontosak vagyunk és számítunk neki.

Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből is idézve ugyanakkor a főpásztor azt tanácsolta: az életünket az összefüggések tükrében szemlélve, ügyeljünk arra, hogy ne apadjon ki a Krisztushoz való vonzódás a tudatunkból, hiszen aki kizárja életéből a Szentlélek sugallatait, az saját magát örök szárazságra ítéli, és hasonló lesz azon növényekhez, melyeket nem táplálnak, gondoznak. A pünkösd a mi életünk történetéről is szól, a maga teljes egészében és összefüggéseiben, melyek előre vihetnek, vagy épp ellenkezőleg, leragadtathatnak bennünket egy helyben. Egy adott pillanatban ugyanis minket is megérint a Szentlélek, és csak rajtunk múlik, reagálunk erre, hogy nyitott, másokra odafigyelő, önzetlen, együtt érző, áldozatkész és örvendező emberekké váljunk- hangsúlyozta.

Az ünnepi szentmisén közreműködött a Szent László Ének- és Zenekar Kristófi János karnagy vezényletével, orgonán Kristófi László játszott.

Forrás: hirek.varad.org
Még több kép ITT.

MEGOSZTÁS