Szatmárnémetibe „érkezett” Szent Antal

Egész nap hosszú sor áll Páduai Szent Antal ereklyéje előtt a szatmárnémeti székesegyházban.

0
1807

Páduai Szent Antal két ereklyéjét hozta Szatmárnémetibe május 17-én a Konventuális Ferences Minorita Rend Szent Józsefről nevezett moldvai rendtartománya és helyezte el reggel Schönberger Jenő püspök illetve helyi hívek jelenlétében a Székesegyházban. Ezt követően folyamatosan érkeztek hívek a székesegyházba, hogy tiszteletüket fejezzék ki, imádkozzanak a nagy szenthez, közbenjárását kérjék a különböző bajokban.

Sorokban vártak arra, hogy megérinthessék az oltár előtt, de a padsorok között elhelyezett második ereklyét – az első az oltárasztalon kapott helyet és azzal papok szoktak áldást osztani, például a szentmisék végén – és sokan különböző tárgyakat, képeket, rózsafüzéreket is érintettek hozzá. A minorita testvérek az egész nap a hívekkel együtt imádkoztak és kis lapokat is osztottak, amelyekre ők kéréseket írhattak fel. Ezeket a lapokat az ereklye alatti dobozba helyezték, amit a testvérek magukkal visznek Páduába, Szent Antal sírjához.

De előtte még az ereklyét viszik tovább, amely május 19-én, szombaton Marosvásárhelyen, a Páduai Szent Antal-templomban; május 21-én, hétfőn Kolozsváron, a Szent Mihály-templomban; május 22-én, kedden Gyulafehérváron, a Szent Mihály-székesegyházban, majd ugyanaznap Nagyszebenben, a Szentháromság-templomban; május 24-én, csütörtökön a csíksomlyói kegytemplomban; május 25-én, pénteken Brassóban, a Szent Kereszt felmagasztalása templomban kerül elhelyezésre. Az ereklye előtt a szatmári hívek csak ma, az este 7 órakor kezdődő szentmiséig tehetik tiszteletüket.

Forrás: Szatmári Egyházmegye honlapja

MEGOSZTÁS