Farkaslaka búcsúünnepe

0
3281
Fotó: Jakab Emil

2018. május 16-án Nepomuki Szent Jánost, gyónási titok vértanúját ünnepelte a világegyház. A farkaslaki egyházközség plébániatemplomában szerdán délelőtt tartották a búcsút. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános volt, az ünnep szónoka pedig Baróti Csaba székelyszentkirályi plébános.

Fotó: Jakab Emil

MEGOSZTÁS