A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum felvételi tájékoztatója

0
3661

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceumban van a helyed!

Teológia – intenzív angol osztály – 28 hely

 • ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz
 • keresztény alapú szaktantárgyak tárháza áll rendelkezésedre és heti 4 angolóra
 • helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, intenzív angol és német nyelvet tanulhatsz
 • a felvétel felekezeti hovatartozástól független
 • külföldi ösztöndíj lehetőségek
 • változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk
 • betekinthetsz Nyugat – Európa szellemi-kulturális életébe, támogatott tanulmányi kirándulások által, külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt

Felvételi vizsgatételek hittanból a teológia – intenzív angol szak IX. osztályába

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

TÉTELEK: A kinyilatkoztatás, A Biblia, Az apostoli hitvallás: Hiszek egy Istenben, A teremtés és gondviselés, Isten terve az emberrel, A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása Lk 1, 26-38, Jézus születése, A napkeleti bölcsek hódolata), Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története Lk 15, 11-32), Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek), Föltámadt és fölment a mennybe (Húsvét és Jézus mennybemenetele), Szentlélek (Pünkösd),  Szentháromság, Jézus Egyháza.

Beiratkozáshoz szükséges íratok:

 • beiratkozási űrlap
 • személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)
 • a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
 • anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)
 • nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával
 • egyházi ajánlás, orvosi igazolás

Beiratkozás időpontja: 2018. május 14-15, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán

 • Hittan felvételi időpontja a teológia osztályba: 2018. május 18., péntek. Reggel 9 órakor szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján.
 • Eredményhirdetés: 2018. május 22. (ezen a napon 12.00-14.00 óra között fellebbezési lehetőség), végleges eredmények 2018. május 25-én.

Kollégium: A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Piața Ion Creangă Nr.: 2., tel: 0359/427-777) titkárságán lehet benyújtani.

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:

Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-7. sz. Tel: 0359 41 11 21

Szeretettel várunk minden kedves diákot!

Forrás: hirek.varad.org