Felvételivel kapcsolatos tudnivalók a gyulafehérvári papnevelő intézetben

0
4033
(Fotó: SIS, húsvéti lelkigyakorlat után készült csoportkép)

Krisztus Urunk megígérte követőinek, hogy soha nem hagyja őket segítség nélkül. Segítsége sokszor azokon az embereken keresztül mutatkozik meg, akiket különösképpen meghív szolgálatára. Ezek az emberek elhagyják családjukat, régi környezetüket és az isteni hívásnak engedelmeskedve keresik és követik a Mestert.

Ennek a követésnek a része a felkészülés, a képzés ideje, mely napjaink kihívásai következtében igen fontos lett, és amely hét éven keresztül folyik. Talán hosszú idő, de szükséges, mert a Mester a legjobbat várja tőlünk/Tőled.

Mindazokat, akik érzik az isteni hívást szeretettel várjuk a Gyulafehérvári Szemináriumba, ahol felkészülhetnek, hogy a legjobban szolgálhassák Krisztus Urunkat.

Szeretettel várunk:

András István
rektor

______________________________________________________________

 • Jelentkezés módja: a helyi plébánoson keresztül, postai úton a rektori hivatalhoz küldött levélben (Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Bibliotecii 3, 510009. Alba Iulia)
 • Jelentkezési határidő: 2018. július 14-ig.
 • Előkészítő és felvételi 2018. július 16-20. között a Papnevelő Intézetben
 • 2018. július 15-én, vasárnap este 19.00 óráig várják a jelentkezőket a Szemináriumban a szükséges okmányokkal.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Saját kezűleg írt kérvény érsek úrhoz, illetve az illetékes megyés püspökhöz címezve.
 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy 3 hónapig érvényes igazolás;

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

A felvételi díja: 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot).
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

– A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül. Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134
Rektor: András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: rektor@seminarium.ro