Látni, találkozni, jelként jelen lenni a hívek között

A Szatmári Egyházmegyében kirándultak a gyulafehérvári kispapok és elöljáróik

0
2376

A papnevelő intézet sokéves hagyományához híven a gyulafehérvári szeminaristák kiránduláson vettek részt május 3-6 között. Mivel a gyulafehérvári intézetben négy egyházmegye növendékei tanulnak, minden évben más egyházmegyét látogatnak meg, így idén a szatmári egyházmegye közösségei látták vendégül a kispapokat és elöljáróikat. Kísérőjük és a program koordinátora Bartha Barnabás püspöki titkár volt.

A négynapos kirándulás során az egyházmegye több közösségét látogatták meg. Csanáloson templombúcsút ünnepeltek a helyi közösséggel, majd Nagykárolyban és Kálmándon látták vendégül a kirándulókat. Kaplonyban a ferences közösség igazi sváb ünnepi hangulattal fogadta a kispapokat, hiszen a helyi kórus és a méltán híres helyi fúvószenekar tette szebbé a közös szentmisét.

A második napon Csedregben, a földieper hazájában a termesztésbe nyerhettek bepillantást, ugyanakkor meglátogatták két társuk családját, majd Túrterebes és Erdőd következett.

A helyi közösséggel együtt ünnepeltek szentmisét Krasznabélteken, ahol a helyi plébános jóvoltából a Nachbil borászatot is meglátogatták a diákok.

Az utolsó előtti napon  Nagybányát, Felsőbányát, Koltót látogatták meg, majd este a szinérváraljai közösség látta vendégül a kispapokat.

Vasárnap az egyházmegye központjában, Szatmárnémetiben ünnepi laudest vezetett a Hildegárda templomban Schönberger Jenő megyés püspök, majd a székesegyházban bemutatott szentmisével és a püspökségen tett látogatással ért véget a kirándulás.

Amint a szeminárium elöljárói a szentmisék keretében elmondták, fontos szerepe van az évenkénti kirándulásnak, hiszen a hivatások hétvégéje mellett ez is egy olyan alkalom, ahol a kispapok a hívekkel találkozhatnak, közösen egymásért imádkozhatnak, az anyagi és lelki támogatásért hálát adhatnak, hiszen az egyházmegyék közösségei imával és anyagi támogatással egyaránt támogatják a papságra készülőket.

Az idei kiránduláson a meglátogatott közösségek hívei egy-egy emlékképet kaptak, amelynek hátoldalán a hivatásokért végzendő ima áll, hogy azáltal is segítsék és bátorítsák őket, hogy imádkozzanak papi hivatásokért, a papságra készülőkért.

A szeminárium elöljárói és növendékei köszönetet mondanak a szatmári püspökségnek és a közösségeknek, azok lelkipásztorainak, hogy lehetővé tették és megszervezték a kirándulást, fogadták az őket meglátogató kispapokat.

Fotó: Mester Arnold és Bőjte Csongor